בית חנינא

(בארץ)

בוסתן בלתי חוקי שהוקם ע"י מסיג גבול אשר תפס והשתמש לצרכיו בקרקעות מדינה בתפר בין בית חנינא ופסגת זאב בירושלים, ללא היתר ובניגוד לחוק, פונה באופן עצמי ע"י הפולש, לאחר שמפקחי רשות מקרקעי ישראל הזהירו אותו כי אם לא ייעשה כן יפונה ויהיה חשוף לתביעות כספיות ופליליות