כלים

בית משפט השלום בירושלים ביטל בפסק דין נדיר כתב אישום נגד כומר על הכאת תלמידי ישיבה בשל "הגנה מן הצדק". מסביר שקיצונים חרדים יורקים כבר שנים ליד כמרים באופן יומיומי והרשויות אינן מטפלות בבעיה

בית המשפט השלום בירושלים ביטל בפסק דין נדיר כתב אישום נגד כומר על הכאת תלמיד ישיבה בעיר העתיקה בירושלים בשל "הגנה מן הצדק". בית המשפט קובע כי יש תופעה שבה אישי כמורה חשופים באופן יומיומי ליריקות של קיצונים חרדים. ומסביר את ביטול כתב האישום: "אין לסבול שאיש דת נוצרי יבוזה בשל דתו בדיוק כפי שבלתי נסבל שיהודי יבוזה בהיותו יהודי".

כתב האישום הוגש נגד הכומר היווני מארטרסיאן בטענה שהכה תלמיד ישיבה באגרוף בפניו וגרם לפציעתו. זאת, בתגובה לכך שתלמיד הישיבה ירק על הרצפה. שופט בית משפט השלום דב פולוק דחה את גרסת המתלונן כי ירק במרחק מהכומר משום שהוא סובל מבעיה רפואית של הצטברות ליחה. זאת, בין היתר כי לא הוצגה כל תעודה רפואית לגבות אותה. המתלונן גם לא סבל מליחה לאורך כל המשפט.

השופט הגיע למסקנה כי תלמיד הישיבה ירק סמוך לנאשם. לדבריו, היריקה ליד אדם הלבוש בגדי כהונה דתית מהווה עבירה פלילית בעצמה.

פולק מציין: "בית המשפט שמע ראיות לפיהן מדובר בתופעה שיום אחרי יום אנשי כמורה חשופים ליריקות על ידי אותן קבוצות שוליות, תופעה שבאה לבזות דת אחרת. גם שמעתי שרשויות האכיפה אינן מצליחות לעקור את התופעה. היורקים אינם נתפסים ואינם נענשים על מעשיהם. לא מדובר בתופעה חדשה אלא תופעה שקיימת כבר שנים. היורקים לא רק עוברים על החוק, לא רק פוגעים בקרבנותיהם אלא פוגעים בכולנו, בתדמיתנו, בתיירות ובערכינו".

השופט פולוק כותב שצודקת המשטרה ש"אסור לאפשר לאזרחים לקחת את החוק לידיהם". אולם לדבריו, "אסור שהרשויות לא ינקטו בפעולות הדרושות לעקור את התופעה, באמצעות אכיפה והעמדה לדין של היורקים ואם נדרש גם באמצעות חינוך. אין לסבול שאיש דת נוצרי יבוזה בשל דתו בדיוק כפי שבלתי נסבל שיהודי יבוזה בהיותו יהודי".

בהחלטה חריגה מאד הוא קובע: "בנסיבות אלו, יש בהעמדת הנאשם לדין בשל מכה בודדת שנתן לאדם שירק בפניו, כשהוא סובל שנים את הביזוי של יריקות בעת שהוא מסתובב בגלימה של הכנסייה, כשהוא לא זכה לכל מענה של הרשויות למצוקתו' משום סתירה מהותית לעקרונות של הצדק והגינות משפטית. אשר על כן, הנני מורה על ביטול כתב האישום נגד הנאשם".

מנכ"ל עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון הרב עו"ד אורי רגב אמר בתגובה כי "קשה לתאר את הדחייה והתעוב שמעוררת תופעת היריקות ליד כמרים. קשה גם לשער את הנזק ההסברתי לישראל והשנאה ליהודים שגורמים היורקים. טוב עשה השופט פולוק ששם זרקור על התופעה באמצעות פסק הדין. הגיע הזמן לחשבון נפש של החינוך החרדי, באיזו מידה הוא מטפח שנאה כלפי דתות ואמונות אחרות ואחראי לתופעת היורקים לעבר כמרים".

רגב ציין כי "על שר המשפטים יעקב נאמן מוטלת כאדם דתי אחריות מיוחדת לפעול לבער את הנגע מן השורש".