כלים

לדאבון הלב, רבים וטובים מתושבי מדינת ישראל, אינם חשים בנוח עם בית-המשפט העליון. הנה רשימת שמות המשפחה של 12 שופטי בית המשפט העליון (היהודים): בייניש, ריבלין, גרוניס, נאור, ארבל, רובינשטיין, חיות, מלצר, דנציגר, הנדל, עמית, פוגלמן. מי מחברי הכנסת יכול לומר מה המשותף לכל שמות המשפחה הללו?

חה"כ יעקב כ"ץ (כצל'ה) יו"ר האיחוד הלאומי

ב"ה הצלחנו, להביא לכך ששרי ממשלת ישראל כולם (כולל השרים דן מרידור ובני בגין שבתחילה התנגדו להצעה ולאחר הגעה להסכמה אתנו), התייצבו אחרינו בקידום הצעת החוק לבטל את המגבלה על אופק שנות כהונת נשיא בית משפט עליון. אנחנו מבקשים להודות לרוה"מ ולשרים כולם על כך שהחוק הזה כבר עבר קריאה טרומית, והיום יעבור בקריאה ראשונה.

עם ישראל מורכב מ-12 שבטים בעוד שופטים אותנו 12 שופטים משבט אחד, 12 שופטים משובטים, המתמנים בשיטת "חבר מביא חבר", כעין קליקה שאיננה משקפת את פסיפס רובדי החברה בישראל. בכל ארגון ומפעל ממשלתי ואזרחי יש ייצוגיות לדעות שונות, למבטים שונים, לדגשים שונים. גם בשדה המשפטי ישנם אנשים מוכשרים מכל העדות והזרמים, אבל בית המשפט העליון עשוי מעור אחד.

העם היהודי גלה ונפוץ בעולם לכ-2000 שנות גלות, ובנס שיבת ציון קובץ ומתקבץ מכל הארצות, והוא מורכב מדתיים, מחרדים, מחילוניים, ממזרחיים ומאשכנזים, מיוצאי פולין, אתיופיה, תימן ורוסיה. הבית הזה עצמו מבורך בעלייה גדולה ובאנשים שמייצגים את הציבור כולו. כשאומרים את האמת, היא כואבת, אבל צריך לומר אותה: זה מציק לרבים, רבים, רבים מתושבי מדינת ישראל..

השופטים כיום מייצגים ציבור מאד מאד מסוים שמתגורר במקומות מאוד מאוד מסוימים, והציבור בישראל מרגיש את זה. זה מציק, זה בוער, וזה בולט.

מי שביטלה למעשה את "נוהג הסניוריטי", לפיו נשיא ביהמ"ש השופט הוותיק ביותר יתמנה לנשיא, היתה לא אחרת מאשר השופטת בייניש. שר המשפטים סיפר לי שהיא בעצמה אמרה שההגבלה של שלוש שנים היא דבר לא נכון, ונימוקה עימה: השופטים לנדוי וכַּהַן, שירתו פחות משלוש שנים בנשיאות, והיו נשיאים לשם ולתפארת של עם ישראל.

על פי הפרסומים השופטת בייניש אף טרחה ועשתה למען פרישתו המוקדמת של נשיא בית-הדין הארצי לעבודה, סטיב אדלר לטובת מחליפתו השופטת נילי ארד. האמת היא שציפינו מהשופטת בייניש, שתנהג מנהג דומה ותודיע על הקדמת פרישתה ב-41 יום כדי לאפשר לשופט גרוניס להתמנות לנשיא תחתיה, אך זה לא קרה.

השופטת בייניש אף פנתה ליו"ר הכנסת ריבלין וליו"ר ועדת חוקה ח"כ רותם על מנת שיביאו לחקיקת חוק שיאפשר לידידתה השופטת פרוקצ'יה להמשיך ולכהן כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית, אף שכבר פרשה מכהונת שופטת בבית המשפט העליון.

השופטת בייניש המיתה את נוהג הסניוריטי ואנו היום רק עושים לו את וידוא ההריגה. לאחר סיום חקיקת החוק הזה שהבאנו היום, לפחות יתאפשר מעתה לשופטים בעלי כישרון מקרב השופטים המכהנים בביהמ"ש העליון, להיבחר.

בתל-אביב, מתגוררים לצד 50 אלף המסתננים מאפריקה כ-400,000 יהודים. בחבלי הארץ ששוחררו במלחמת ששת הימים, מזרח ירושלים ויו"ש מתגוררים 700,000 יהודים. ביהודה ושומרון יש גידול טבעי בן 6% של יהודים. בתל-אביב יש גידול טבעי בן 5% של מסתננים.

למתנחלי ת"א ישנו ייצוג של 12 שופטים ואילו למתנחלי יו"ש יש 0 ייצוג בבית המשפט. השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה.

תמציתו של נאום בכנסת מאת חה"כ יעקב כ"ץ (כצל'ה) יו"ר האיחוד הלאומי ויוזם חוק גרוניס