כלים

בעקבות החלטת בג"ץ הערב על ביטול חוק טל, ייכנס מחר מנכ"ל מנהלת השירות האזרחי לאומי, שר-שלום ג'רבי דיון מיוחד לבחינת ההחלטה והשלכותיה על המשכו של מסלול השירות האזרחי במסגרתו מתנדבים כיום למעלה מ-1800 מתנדבים חרדים. הדיון יתקיים בהשתתפות כלל הגורמים המפעילים את השירות האזרחי, נציגי המגזר החרדי, נציגי עמותות בהם משרתים המתנדבים, הלשכה המשפטית של המנהלת והגורמים האחראיים בפועל על הפעלת המסלול

ממצאי הדיון ומסקנותיו יוגשו לשר הממונה על השירות האזרחי לאומי, שר המדע והטכנולוגיה הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ'.

מנכ"ל מנהלת השירות האזרחי לאומי, מר שר שלום ג'רבי: "אני מתכוון ללמוד את החלטת בג"ץ ואת השלכותיה לגבי מסלול השירות האזרחי בכדי לגבש דרכי פעולה חדשות בעקבות ההחלטה. אנו נפעל כדי לשמר את הצלחת המסלול שנמצא בעלייה מתמדת ומצליח לשלב במסגרתו אלפי מתנדבים מהמגזר החרדי התורמים לקהילה ולחברה ובהמשך גם נכנסים למעגל התעסוקה.

"אין ספק כי נדרש למצוא דרכים בכדי להגדיל באופן משמעותי את מספר המתנדבים בשירות האזרחי ועל כן נבחן שורה של חלופות כולל הגדלת תחומי ההתנדבות, הגברת פעילות הסברתית בקרב המגזר החרדי, בחינה של תמריצים למתנדבים והתאמה של המסלול עצמו לאופן שיענה על הצורך שבו המתנדבים יתרמו תרומה משמעותית למדינה יחד עם הקפדה על שמירה על אורח חייהם ועל אמונתם הדתית".

שירות אזרחי במגזר החרדי

על פי חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבה שתורתם אומנותם וחוק קליטת חיילים משוחררים, מי ששירת שירות לאומי במשך לפחות שנה פטור משירות צבאי סדיר. חוק טל שנכנס לתוקפו ב- 2002 מאפשר לתלמידי ישיבה מעל גיל 22 להפסיק את לימודיהם למשך שנה, לאחריה עליהם להשלים סוג של שירות אזרחי או שירות צבאי.

השירות האזרחי דרכו משרתים בני המגזר החרדי החל את דרכו בפעילות מנהלת השירות האזרחי – לאומי בשנת 2007. פריצת הדרך הראשונה הייתה בספטמבר 2008 כאשר התגבשה קבוצה ראשונית של כ – 300 מתנדבים. לאורך השנים חלה עלייה הדרגתית במספר המתנדבים: בשנת 2009 התנדבו בשירות האזרחי כ – 438 חרדים. בשנת 2010 כ – 1113 וכיום (2011) מתנדבים כ – 1800 אברכים.

עד כה יש כ - 1300 בוגרים של השירות האזרחי.  בני המגזר החרדי יכולים להתנדב בשירות האזרחי בשני מסלולים: של שנה – 40 שעות שבועיות או שנתיים – 20 שעות שבועיות.

על פי החוק לקליטת חיילים משוחררים, חרדים אשר ביצעו שירות אזרחי זכאים להטבות ולזכויות של חיילים משוחררים. המתנדבים מגיעים מכל רחבי הארץ ועיקר פעילותם מתרכזת במספר תחומים: רווחה, איכות הסביבה, בריאות, קליטת עלייה, ביטחון וחירום. לאורך תקופת ההתנדבות מקבלים האברכים דמי כלכלה ואף הכוונה והכשרות מקצועיות זאת על מנת שיוכלו להשתלב ביתר קלות בשוק התעסוקה.