בחירות בחיפה

(חיפה והקריות)

עמותת שינוי בחיפה שהוקמה בכדי להכין תכנית נאותה שתבטיח את התפתחות העיר ב- 50 השנים הבאות, גרמה להקפאת אישור תכנית מתאר 2000, היות והיא איננה כוללת מענה נאות לבעיות יסוד חמורות של העיר חיפה ואינה מציגה פתרונות ארוכי טווח לנושאים המעיבים על כלכלת העיר, כגון: אוכלוסייה מזדקנת, נטישת צעירים, גידול אוכלוסייה בשיעור נמוך, תוצר נמוך יחסית וחוסר במקורות תעסוקה ופרנסה, ואף אינה כוללת פתרונות תכנוניים ניאותים לגידול אוכלוסין בקצב השווה לממוצע הארצי ולעידוד צמיחה ותעסוקה בעיר