בחינת בגרות

(דופק החינוך)

קרן אברהם: מיסוד בחוק של לימודי ערבית ועברית החל מכיתה א' צעד חשוב ומשמעותי בבניית חברה משותפת - יש לחייב בחוק חובת לימוד ערבית עד י"ב כולל בגרות חובה. יוזמות קרן אברהם, העוסקת בחינוך לחיים משותפים בין יהודים וערבים בישראל זה 25 שנה, מברכת על החלטת ועדת השרים לחקיקה לחייב בחוק לימודי ערבית (ליהודים) ועברית (לערבים) בכל מוסדות החינוך הרשמיים החל מכיתה א'.