בועז אופק

(דעות)

בישיבת הממשלה, אשר נערכה ביום א האחרון, אושר הפרק הרביעי מתוך דו"ח ועדת טרכטנברג, פרק הדיור. משמעותו האמיתית של פרק הדיור – תמריץ שלילי לקבלנים

(נדל"ן)

מגמה חדשה בענף הנדל"ן: התאגדות עצמית של דיירים לפרויקט פינוי בינוי. לאחרונה, החלו דיירים רבים להתאגד באופן עצמאי, על ידי בחירת נציגות או על ידי הקמת ועד מנהל אשר מטרתו היא לקדם פרויקט של פינוי בינוי באיזור מגוריהם