מנהל רשות התעופה האזרחית, גיורא רום, החליט היום לבטל את קרקועם של 21 אווירונים זעירי משקל מתוך 28 מטוסים שהפעלתן נאסרה אמש, בעקבות תאונת מטוס ה"אולטרא לייט" מדגם ZENAIR שארעה בשבת אחר הצהריים סמוך לקיבוץ קבוצת שילר שבשפלה, שבה נספו שני בני אדם

כלים

מנהל רשות התעופה האזרחית (רת"א) החליט לבטל את האיסור על הפעלתם של חלק ממטוסי ה"אולטרא לייט" בעקבות ממצאים מעודכנים של החקירה, השוללים את האפשרות כי כשל טכני במערכת ההיגוי הוא שגרם להתרסקות המטוס.

מאחר שטרם נשללה לחלוטין אפשרות כי כשל טכני כלשהו במטוס ה"אולטרא לייט" שהתרסק גרם לתאונה, החליט מנהל רת"א להותיר על כנה על ההחלטה לאסור על הפעלתם של שבעה כלי טיס מדגם ZENAIR.

קרקוע מטוסי ה- ZENAIR יימשך עד להודעה חדשה וישקל בהתאם להתקדמות החקירה וקביעת הגורם לתאונה. צוות החקירה של "משרד התחבורה">משרד התחבורה ממשיך לחקור את הנסיבות שהביאו להתרסקות המטוס. יצוין כי החלטת מנהל רת"א על המשך קרקוע המטוסים אינה מעידה כי נפסלו כיווני חקירה אחרים.