ב.א. אלקטרוניקה

(מסחרי)

ההסתדרות הגיעה להסכמות עם נאמן ב.א. אלקטרוניקה. במסגרת ההסכמות אשר אושרו על ידי ביהמ"ש המחוזי בחיפה הוסכם כי יינתן צו הקפאת הליכים במפעל, המפעל ימשיך לפעול ע"י המפעיל כאשר כל נושא הפיטורים יידון עפ"י ההסכם הקיבוצי הענפי וצווי ההרחבה עם ההסתדרות. הנאמן ימציא לבאת כוחם של העובדים טופסי 161, מכתבי פיטורים ומכתב שחרור קופות, ישלם ביטוח מנהלים, שכר מלא לעובדים והודעה מוקדמת. ההסתדרות: "זכויות העובדים יישמרו בתקופת ההקפאה"