אשר שטרית

(כלכלה צודקת)

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, פועל במגוון דרכים על מנת לעודד יציאה לעבודה של האוכלוסייה החרדית. לאחר הצלחתו של "מסלול התעסוקה" בשנים האחרונות להעסקת עובדים מאוכלוסיות שהשתתפותן בשוק העבודה נמוך, מודיע מרכז ההשקעות בתמ"ת על יציאה למקצה של מסלול תעסוקה חדש. המסלול בהיקף כולל של 100 מליון ש"ח, ועפ"י ההערכות סכום זה יאפשר קליטה של 2,200 עובדים חדשים, מתוכם כ-1,300 חרדים וערבים בחלוקה שווה. המסלול הינו תחרותי, כשמוענק מענק מהמדינה בסך עד 1,000 ₪ לכל עובד בכל חודש, במשך 30 חודשים