כלים

התוכנית לסגירת אתר הפסולת אבו דיס יוצאת לדרך: מהיום תוגבל כמות הפסולת מירושלים המוטמנת באבו דיס. השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, מאיים בצעדי אכיפה על ראש עיריית ירושלים ניר ברקת בעקבות מתיחות שהתפתחה בין השניים סביב הנושא

המשרד להגנת הסביבה החל היום (א') ביישום תוכנית הפחתת הפסולת מירושלים המוטמנת באתר אבו דיס, במטרה להוביל לסגירתו המדורגת .

במסגרת התוכנית נאסרה היום כניסת פסולת מירושלים לאתר אבו דיס, בכמות העולה על 750 טון ביום, וקמ"ט איכות הסביבה ביו"ש בשיתוף המנהל האזרחי השיבו 6 משאיות אשפה עם מיצוי הכמות שנקבעה להטמנה. כמו כן, הוחרמו 5 משאיות שהובילו פסולת ללא היתר מישראל לשטחי יהודה ושומרון.

המשרד להגנת הסביבה הודיע כבר ביום חמישי לעיריית ירושלים על שינוי תנאי ההטמנה באבו דיס וביקש להיערך לכך. לאור כל האמור לעיל, המשרד להגנת הסביבה מתריע בפני עיריית ירושלים כי במידה ולא תפנה את יתרת הפסולת בתחומה לאתרים מוסדרים, ינקוט המשרד בהליכי אכיפה נגד הרשות והעומד בראשה.

השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן: "לאחר שנים רבות בהם דרש המשרד להגנת הסביבה מעיריית ירושלים להיערך בהדרגה לסגירת האתר, העירייה לצערי, בחרה לטמון את ראשה בחול ולא להיערך לצמצום הדרגתי של הפסולת המגיעה מתחומה. לא אאפשר את המשך ההטמנה באתר אבו-דיס הגורמת להימשכותם של מפגעים סביבתיים ובטיחותיים קשים, זאת בניגוד לכלל הרשויות בארץ שהסדירו את הטיפול בפסולת במטמנות מוסדרות."

הפחתת כמות הפסולת להטמנה באבו -דיס נקבעה בהחלטת השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, באוקטובר 2010, לאחר שנים בהם ניסה המשרד להגנת הסביבה לרתום את עיריית ירושלים להפסיק את ההטמנה באבו דיס הגורמת למפגעים סביבתיים קשים ולהעלות את אחוזי מחזור הפסולת בעיר, כפי שמצופה מעיר הבירה של מדינת ישראל.

על מנת לאפשר לעירייה להיערך לשינוי ולעמוד בהוצאות הכספיות בגין שינוע הפסולת, בשלב ראשון, לאתרים מרוחקים, פנה השר ארדן, למשרד האוצר והשיג, לפנים משורת הדין, תקציב נוסף בסך 24 מליון ש"ח המיועד למטרה זו. יש לזכור, כי עיריית ירושלים נהנתה שנים רבות מהטמנה זולה במיוחד באתר אבו –דיס בתעריף שהוא זול משמעותית מהתעריפים אותן משלמות יתר הרשויות המקומיות בישראל.

לפי חישובי אגף הכלכלה של המשרד, המעבר מהטמנה למיחזור לא רק שלא יוסיף עלויות לעריית ירושלים אלא אף יחסוך לה כסף והוצאות רבות בשנים הבאות כתוצאה מיישום חוק האריזות והחיסכון בתשלום היטלי הטמנה.

בשיתוף עם מתאם הפעולות בשטחים וראש המנהל האזרחי, נקבעה תוכנית להפחתה הדרגתית של כמות הפסולת המועברת מירושלים להטמנה באתר אבו דיס שתוביל לסגירה מדורגת של האתר במקביל לפתיחת אתר סילוק פסולת (אס"פ) יהודה, עבור הרשויות הפלסטיניות.

על בסיס החלטה זו ובתיאום עם העירייה נקבעו באוקטובר 2010 , בתנאי רישיון העסק של האתר, המועדים להפחתת כמויות הפסולת המוטמנת עד לסגירתו הסופית של האתר, כמפורט:

א. 1000 טון ליום (כ- 750 טונות מירושלים) - החל מה- 12.4.11 (מועד שנדחה לבקשת העירייה ל- 15.5.11)

ב. 650 טון ליום (כ- 400 טונות מירושלים) - החל מה- 12.10.11

ג. 300 טון ליום – (0 טונות מירושלים) החל מה- 12.4.12 ועד מועד פתיחתו של אתר חלופי - אס"פ יהודה.

המשמעות היא כי מה- 12.4.12 תופסק הטמנת פסולת המגיעה מעבר לקו הירוק באתר אבו דיס.

על פי חישובים שערך המשרד, תהליך הסדרת הטיפול בפסולת על ידי העירייה ומחזורה, מעבר לתרומתו לסביבה, יביא לתועלת כלכלית בסך של כ- 25 מליון ש"ח לשנה. הסדרה זו כוללת: הפסקה הדרגתית של הטמנת הפסולת בכלל, כניסה לתהליך של הפרדת הפסולת על ידי התושבים ומחזורה. (יצירת מקומות עבודה, הפקת אנרגיה מתחדשת, חסכון במשאבים וחסכון בתשלום היטלי הטמנה ועלויות שינוע ועוד).

אתר הפסולת באבו דיס הוקם על ידי עיריית ירושלים בשנת 1981. עד היום הוטמנו באתר כ- 7 מיליון טון של פסולת מעורבת (ביתית). עד שנת 1999 האתר הופעל על ידי עיריית ירושלים באמצעות קבלן, תוך יצירת מפגעים סביבתיים. בשנת 1999 האתר הועבר לידי עיריית מעלה אדומים, ומופעל באמצעות "מעלה אדומים חברה לתכנון ופיתוח בע"מ". האתר קולט כ- 1,350 טון של פסולת ביתית ליום, כשמתוכה כ - 1100 טון מירושלים.

אס"פ אבו דיס יוצר מפגעים סביבתיים של זיהום האוויר, זיהום קרקע, ואף קיים חשש לזיהום מקורות מים. האתר מופעל בצורה שאינה תקינה מבחינת כיסוי, גידור, וכניסת אנשים, הפועלים באתר תוך סיכון חייהם. המפגע העיקרי שיוצר האתר הוא גז המתאן. הגז המיוצר באופן טבעי בתהליך פירוק הפסולת באתר, אינו נאסף ואינו מטופל, מצב בו קיימת סכנה לפיצוץ ולשריפות.

לפי חוות דעת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ניתן להמשיך ולהכניס מתוך הקו הירוק פסולת להטמנה באתר אבו-דיס, כל עוד הרשויות הפלשתיניות ביו"ש ממשיכות גם הן להטמין פסולת באתר. לכן, לאור העובדה שבשנת 2012 אמור להיפתח עבור הפלשתינים אתר סילוק הפסולת – יהודה, ממילא אמורה להיפסק הטמנת הפסולת באתר אבו דיס ועיריית ירושלים, אם לא תיערך להפסקת ההטמנה באתר זה, עלולה למצוא עצמה בפני "שוקת שבורה".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS