אנפות

(הדופק הבטחוני)

בעקבות פעילות משטרת ספרד שהתקיימה לאחרונה, אשר מנעה השלמת עסקה של מכירת תשעה מסוקים צבאיים ("אנפות") לאיראן, בהם על פי החשד מסוקים שנרכשו מישראל ויוצרו בארצות הברית, ערכו הגורמים המוסמכים במשרד הביטחון בדיקה מקיפה של הנושא

(בעלי חיים)

רשות נחל הקישון גילתה השבוע מושבת קינון ענפה של מגלן חום באזור שפך נחל סעדיה, יובלו של נחל קישון. בסיור שנערך נצפו עשרות קינונים של מגלן חום ומאות קינונים של אנפות ממינים שונים