אנוסי ספרד

(בארץ)

הקמפיין העולמי הראשון לאיתור בני אנוסים יוצא לדרך ארגון ‘שבי ישראל’ משיק מהלך היסטורי לחשיפת שורשיהם היהודיים של מיליוני בני אנוסים ברחבי העולם. ארגון ‘שבי ישראל’ מוציא בימים אלה לדרך פרוייקט היסטורי שמטרתו לאתר את צאצאיהם של אנוסי ספרד ופורטוגל.