LIO_1324סגנית השר לענייני גמלאים, ד"ר לאה נס, הגיעה לגוש עציון להשתתף באירוע אמנים וותיקים למען אזרחים וותיקים, שנערך בכל רחבי הארץ ואתמול גם במרכז התרבות בגוש עציון. נס הצהירה כי אמנים שיסרבו להופיע בפני תושבי מדינת ישראל בגלל מקום מגוריהם לא ייקחו חלק במופעים ובאירועי התרבות המתוקצבים על ידי המשרד לענייני גמלאים

ד"ר לאה נס, שההתיישבות קרובה לליבה, בירכה את האזרחים הוותיקים שנהנו מהופעה של צמד הפרברים ושל אבשלום קור, והדגישה עד כמה פעילות הפנאי ופעילות התרבות קרובה לליבה.

שאול גולדשטיין ראש מועצת גוש עציון, השתתף באירוע, וחיזק את ידיה של סגנית השר שחזרה והצהירה כי אמנים שיסרבו להופיע בפני תושבי מדינת ישראל בגלל מקום מגוריהם לא ייקחו חלק במופעים ובאירועי התרבות המתוקצבים על ידי המשרד לענייני גמלאים.