אלמנות

( מתגייסים למען הקהילה)

"חברות לדרך": פרויקט ייחודי של יזמות קהילתית במסגרת פעילות מינהל גיל הזהב בעיריית רמת-השרון, התומך בנשים אלמנות. מדובר בפעילות של יזמים מתנדבים במסגרת הקהילה בעיר, המבקשים לענות על צורך קהילתי מקומי ברמת-השרון ובמסגרתו יתקיימו מפגשים חברתיים בעלי תוכן ועניין, עבור נשים אלמנות