"אי אפשר לנתק את סוריה מאיראן ולכן אין מנוס מלסייע לאופוזיציה בדמשק על אף אי הוודאות באשר לעתיד סוריה אחרי עידן אסד. זה הימור שצריך.לקחת עם שימת דגש על חיזוק האופוזיציה החילונית הליבראלית", כך אמר סגן השר איוב קרא לשגריר צרפת עימו נועד לדון על ההתפתחויות בסוריה

סגן השר איוב קרא ושגריר צרפת

סגן השר קרא (ליכוד) סיכם עם השגריר הצרפתי שבמידה וצרפת תוציא אל הפועל את התוכנית להעברת סיוע הומניטארי , ישמח באופן אישי לגייס ציוד רפואי, מזון לילדים ותרופות לפליטים הסורים.