יו"ר מרצ וחבר ועדת הכספים, ח"כ חיים אורון (ג'ומס), פנה היום ליו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, בבקשה לקיים דיון, בנוכחות שרי האוצר והבינוי והשיכון בנושא העלייה במחירי הדירות ומיסוי הנדל"ן. ח"כ אורון: "מיסי הנדל"ן הנוכחיים גורמים להמשך התהליך של עליית מחירים תוך המשך הרחבת הפערים בחלוקת הרכוש, בין אלו שיש להם ויהיה להם יותר לבין אלו שהולכים ומתרחקים מהחלום של דירה בשכירות או ברכישה"

"ביטול מענקי הסיוע בדיור וצמצום הסיוע במשכנתאות מחד ומערכת מעוות של מיסוי נדל"ן מאידך, הביאו לדחיקת רגליהם של זוגות צעירים ממסלול רכישת דירה ובמקביל עלתה בצורה דרסטית רכישת הדירות להשקעה. ישנם מספר פתרונות אפשריים למצוקה במחירי הדיור לה נדרשת בחודשים האחרונים כנסת ישראל.

ישנן אפשרויות של הטלת מיסים פרוגרסיביים על רכישת דירה שעשויים למתן את הביקוש למגורים ובמקביל ליצור חלוקה צודקת יותר של ההכנסות, העלאת מס הרכישה בגין רוכשי דירות להשקעה (דירה נוספת) וכן את שיעורי המס לדירות יקרות יחסית, החלת שיעורי מס הרכישה גם על קבוצות רכישה בגין המחיר הכולל של הדירה כפי שנקבע על ידי מארגני קבוצת הרכישה, קביעת מס שבח מקרקעין בשיעור של 10% על כל דירה שאינה דירת מגורים יחידה ללא פטור בגין מכירה אחת לארבע שנים ועוד." אומר אורון.

"ישנה תמימות דעים באשר למצוקה הקיימת בתחום הדיור אך מקבלי ההחלטות נמנעים מלעשות שימוש במכשיר הכלכלי, קרי במיסוי". הוסיף אורון.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS