אוצר מילים

(דופק החינוך)
74 בתי ספר מרחבי המחוז הגיעו לשלב הגמר בחידון המחוזי של מחוז מרכז במשרד החינוך- "שעשולשון", בנושא אוצר מילים וביטויים. במסגרת תכנית היעדים לכיתה ז' בעברית הוחלט שאחד מהיעדים המרכזיים של הפיקוח על הוראת העברית הוא הרחבת אוצר המילים
(דופק החינוך)

טרנד חדש: משחקי פייסבוק לתירגון לקראת הבחינה הפסיכומטרית