אביב מרסל

(הדופק הבטחוני)

הרשות לפינוי מוקשים {רלפ"מ} מתחילה לעבוד: כבר בתחילת 2012 - פינוי 1752 דונם של שדות מוקשים בערבה