לן רוזן

(השוק)

דירקטוריון הבורסה לניירות ערך אישר (יום חמישי, 25 באוגוסט 2011) את קבלת Barclays Bank PLC ("ברקליס"), כחבר חדש בבורסה. בכך הצטרף ברקליס, שקיבל היתר מבנק ישראל לפעול בישראל כבנק חוץ, ל-5 חברי הבורסה הבינלאומיים הפועלים זה מכבר בבורסה בתל אביב