תשלומי ההורים בבתי הספר חורגים מהמותר בחוק, פוגעים בעיקרון השוויון בחינוך, פוגעים בתלמידים חלשים ובהוריהם ומשפילים אותם, וח"כים רבים יצאו נגדם בעבר – אבל הכנסת ממשיכה לאשר למשרד החינוך להמשיך לגבות אותם. כך נאמר במכתב חריף ששלחה היום (ב') מנכ"ל ארגון המשמר החברתי, נירית מוסקוביץ', לכל הח"כים החברים בוועדת החינוך של הכנסת, לקראת הדיון על תשלומי ההורים שיתקיים בוועדה מחר

נירית מוסקוביץ', מנכ"ל המשמר החברתי
נירית מוסקוביץ', מנכ"ל המשמר החברתי

לדברי נירית מוסקוביץ', מנכ"ל המשמר החברתי: "שנה אחר שנה אנחנו שומעים את הח"כים מתבטאים בחריפות נגד תופעת תשלומי ההורים, אבל בפועל הם משמשים כחותמת גומי בשירות משרד החינוך. מחר תהיה לח"כים הזדמנות להשפיע באמת ולדרוש ממשרד החינוך לפעול בנחישות לצמצום התופעה – עד שנזכה למימוש אמתי של חינוך חינם לכל."

במכתב שנשלח לח"כים נאמר כי: "תופעת תשלומי ההורים היא נגע שיצא משליטה, המהווה מעין מס רגרסיבי על הורים, מגביר את הפערים בחינוך, מעמיס נטל כלכלי בלתי סביר ופוגע בזכותם של תלמידים מרקע סוציו-אקונומי נמוך לחינוך ראוי במערכת החינוך הציבורית". המכתב מציין כי כמחצית ממוסדות החינוך שהותר להם לגבות מההורים למעלה מ- 3,000 ש"ח בשנה פעלו ביישובי השייכים לעשירונים התחתונים.

במכתב לח"כים מצויין כי ועדת לנגרמן, שושני וטרכטנברג מצאו כולן שיש לבטל את תשלומי ההורים, וכי הממשלה החליטה ב-2012 על שינוי מתכונת הגבייה של התשלומים, אך רוב ההחלטה לא יושם. "בינתיים, אנו נחשפים שוב ושוב למקרים מקוממים...של תלמידים שסופגים השפלות בשל העובדה שהוריהם לא שילמו ".

המכתב לח"כים מציין כי: "פחות מ- 48 שעות לפנות מועד הישיבה, טרם הובא הצו לעיון חברי הוועדה שיידרשו להצביע עליו". וכי: "תשלומי ההורים רחבים בהרבה ממה שנכלל בצו...נתח משמעותי מהכספים שהורים משלמים בפועל...מיועד לצרכי התל"ן (תכנית לימודים נוספת)...שאושרו בהליך שחוקיותו מוטלת בספק, במסגרת חוזר... שכלל לא זכה לאישור הכנסת...יתרה מכך, ברבים ממוסדות החינוך, חורג היקף תשלומי ההורים אף מהגבול העליון המותר".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS