נושא הסיעוד מעסיק רבות אנשים בשלבים מתקדמים של חייהם. אנשים המטפלים בהורים קשישים חווים את הקשיים והאתגרים בכרוכים בסיטואציות מורכבות אלו ויודעים כי, לרוב, יש מחסור בכסף ממשלתי ורשמי. משום כך, רבים רוכשים פוליסות ביטוח סיעודי שנועדו להשלמת סכומים בעתיד לבוא. יותר מכך, אדם יכול להפוך לסיעודי בין רגע בגלל תאונה כלשהיא, כך, שהדאגה איננה תלויה באוויר והיא לגמרי אמיתית. קיימות פוליסות מגוונות והפרמיה עבורן משתנות בהתאם לפרמטרים שונים, ובהם גובה סכום הביטוח ואורכו.

כלים

 

תביעה יש להגיש בעזרת עו"ד לתביעות סיעוד. על פי החוק מצב כזה מוגדר כאשר האדם אינו יכול לבצע רשימת מטלות יומיומיות בכוחות עצמו ונדרש לסיוע לצורך תפקוד בסיסי שגרתי כדלקמן: לאכול ולשתות, להתרחץ, לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, לשלוט על הסוגרים, ניידות. מי שאינו יכול לבצע בעצמו לפחות 50% מהפעולות יחשב כמי שאינו יכול לבצע את הפעולה כולה. מי שאינו יכול לבצע 3 מתוך 6 הפעולות זכאי לקבל 50% מסכום הביטוח הנקוב. מי שיעמוד בתנאי של 4 פעולות יהיה זכאי למלא סכום הביטוח ללא קשר ליכולת התפקוד שלו בפעולות הנ"ל.

תשושי נפש נכללים אף הם בקטגוריה זאת ויהיו זכאים למלוא סכום הביטוח. חברות ביטוח רבות שיפרו את הגדרות הסף הרשמיות כדי למשוך לקוחות ומסיבות אחרות. מומלץ לערב עו"ד לתביעות סיעוד כאשר נקלעים למצב כזה. בשלב ראשון הוא יכול להסביר על הזכויות ובמידה ונוצרות בעיות שונות אל מול חברות הביטוח והגורמים הרשמיים אז הוא יוכל לקבל את התיק ולנהלו מולם.

הבעיות הנפוצות הם בעיקר בהכרה במצב. עלולים לצוץ ויכוחים אם אכן האדם הופך להיות סיעודי, ואם כן, באיזה דרגה. קיימים בדיקות ומבחנים שונים ולא תמיד ההחלטות מקובלות על ידי התובעים. עו"ד לתביעות סיעוד יבדוק את המקרה לגופו. במידה והוא יחשוב כי הלקוח צודק, הוא יפעל מול חברת הביטוח וינסה להגיע להסכמות מחוץ לכותלי בית המשפט. במידה ותביעותיו לא תענינה הוא יגיש תביעה ובמהלך הדיון הוא יציג מסמכים ותקדימים משפטיים, יביא חוות דעת ויטען טענותיו. זכייה משמעותה קבלת כספים שיתמכו בלקוחו.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS