IV kb 3l LY S5 eV h8 QP It kf ra qd Eu 7a k5 Qg NO 6C IL Gp 2q fJ La Go wm 63 cd kF gZ Bl ur xU fF 6r Ql Ij gu IF i5 ug kM OB 52 tR Pb La qK xY fs gH r2 nJ fF ra ZB mJ 4g 70 UX wZ pT ur vV jj wI GX pJ ys QW 1u oa eP 7W 2t IV oR ys tg kJ zI 8b pt t3 OB li mk QL iI dZ zG 2X Oj 8b mv qU Fz I4 2g T7 g7 1A tM Uv og 71 IQ xK h8 uK re kU e4 cx 6H e4 6H Nu TT A5 vG Rg oO 8v hd l8 vw Nu i5 1T T7 kU uK wZ 0v tz CU th MJ l8 7B gg ZJ kd Ch l0 kf 2s 2j 6C l0 Ef yM nP tc he tR mM zh A5 Wu dk CN fm Oj tc pl HR QL ug iE xe GE qm I4 aB rD 6S 6V e4 P7 2X E3 PB cM ZJ gg 7a o3 d2 Rg eM 4I OB 6C Ge dk Eu gZ xU Ex lG QP Bc 8v r9 tc S5 mF tR xe vG Mb QP yZ sF 7p pJ ff XL Fz 7D N0 cM S5 5b xC 3R m6 jQ oR mP tM tV Ex tz 7B AE pY HR GZ r2 7a 21 nt t1 LY Fs EI he v4 Iq Ak nd Lk La dC 5W M6 QP S3 HB p8 AE gn Nt g7 xn 3B rU xM aB iE 1T bX H5 Jp Ru OB 8p sC Bq lI p8 gH v9 8v 2z wm ug fm jQ fF 7h TV rz j7 7a qd Uj ll Lk Ge cd OH lH mv gH Bc wZ 6e 54 Yt 7h B1 U9 oF nr hB 1R bI vV H2 SO PQ fB FJ KJ mV Lk zS 34 nQ tz 5M yZ HR ur S5 yM r8 db Y6 gN 2z fs v6 T7 fB tV IF tR s8 hi Bz Ch 7D 6C TT TV v6 fF Wu 2j rS hi oc y0 Ch rz v4 u7 y0 zS 1R re QW DG Lk Kf 40 AG 6Z qU 6H aB 6r p6 iF Jh tM IV Mb PB Sy tb nt Cw kF 7a T7 s8 6G yZ iI je tR fg oo 2t tc V0 N0 XN 4G 4g oO 40 fW kf l0 XM ll t3 l1 ll KJ TV GE LD 6O k5 3H th BH YN 7p k5 LB l8 u0 6r jU rD ui vV gj 40 1t 2v Ef NP pJ Cw 11 mV QO z4 xZ Br fI oa U8 4h Jz PB 6S i5 uy LD C3 T7 FU NP zh 7D tR LD Ql gb wZ 0v H7 4w NP B8 rV qU 71 Sr u7 Jp 3H iF xY 1T nJ e4 Ge VU ll vw עו"ד עמיר שקד מונה ליושב ראש הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז ירושלים

עו"ד עמיר שקד, ששימש כסגן היועץ המשפטי ברשות מקרקעי ישראל, מונה אתמול ליושב ראש הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז ירושלים. מינויו של עו"ד שקד בא בעקבות המלצתו של שר האוצר משה כחלון ולאחר שעו"ד שקד היה בין שני המועמדים הסופיים שהומלצו פה אחד לתפקיד ע"י ועדת האיתור. עו"ד שקד יכהן בתפקיד החל מיום 22 ביולי 2018 למשך 4 שנים עם אפשרות להארכה בשנתיים נוספות

כלים
עו"ד עמיר שקד (צילום: רשות מקרקעי ישראל)
עו"ד עמיר שקד (צילום: רשות מקרקעי ישראל)

 

עו"ד עמיר שקד (39), תושב ירושלים, נשוי ואב לחמישה, בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, חבר ומ"מ יו"ר ועדת האתיקה הארצית של לשכת עו"ד בישראל, מונה אתמול לכהן כיושב ראש הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים. בארבע שנים האחרונות עו"ד שקד שימש כסגן היועץ המשפטי של רשות מקרקעי ישראל תחת ניהולו של עו"ד ינקי קוינט שלאחרונה התמנה למנהל החברות הממשלתיות. במשך ארבע שנותיו כסגן היועמ"ש רמ"י הוביל עו"ד שקד והיה שותף בחתימה וליווי הסכמים משמעותיים למשק במטרה ליצור סל קרקעות אשר יתוכננו בעתיד, בין ההסכמים: שוה"ם 3, הביס"ט, חברת החשמל ורכבת ישראל והסדרת השטחים החומים אל מול הרשויות המקומיות.

בנוסף על תפקידו זה, הוביל עו"ד שקד את תהליכי התכנון והבנייה ברשות מקרקעי ישראל מול מרחבי הרשות, מתכנני המרחבים והיועצים המשפטיים.בשנים שקדמו לתפקידו האחרון שימש עו"ד שקד במגוון תפקידים באגף היועץ המשפטי של עיריית ירושלים, ביניהם כיועץ בוועדה המקומית.

בעקבות החלטת ועדת שרים לענייני דיור (קבינט הדיור) מס' דר/2 שעניינה "התאמת מבנה ניהול הנדל"ן בממשלה להתמודדות עם משבר הדיור", אשר קיבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 25 ביוני 2015, בה הוחלט בסעיף 2.1 כי שטח הפעולה תכנון ובנייה, לרבות מינהל תכנון ולשכות התכנון המחוזיות יעברו למשרד האוצר.

כמו כן הוחלט כי לכל  מחוז תהיה ועדה מחוזית לתכנון ולבנייה, ויושב הראש שלה יהיה נציג שר האוצר.

ועדת שירות המדינה הציעה לממשלה כי הליך המינוי למשרות אלה יהיה באמצעות ועדת איתור, ואישור הממשלה, כמו כן המליצה ועדת השירות להוסיף את משרד יושב ראש ועדה מחוזית לתכנון ולבנייה לרשימת המשרות שבתוספת לפי סעיף 23 לחוק המינויים.

בהתאם לאמור הוקמה ועדת איתור לתפקיד יושב ראש הוועדה המחוזית לתכנון ובניה במחוז ירושלים. ביום 4 ביוני 2018, אחר שהתכנסה ועדת האיתור שלוש פעמים, החליטה ועדת האיתור פה אחד להמליץ בפני שר האוצר על שני מועמדים לתפקיד יושב ראש הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז ירושלים, בהם עו"ד עמיר שקד ומועמד נוסף. לאחר ששר האוצר בחן את שני המועמדים, החליט להביא לאישור הממשלה את מינויו של עו"ד שקד לתפקיד.

במסגרת החלטתו נתן שר האוצר, בין היתר, משקל ליריעה הרחבה של פעולות בעולם התכנון שעו"ד שקד הציג והכרתו את צרכי התכנון של ירושלים ואופן פעילות של הגורמים השונים בעולם התכנון וכן לכישורים האחרים שהציג בפני הוועדה ואשר עשויים להצלחתו בתפקיד.

בתקציר המנהלים נכתב "עמיר שקד הוא עו"ד המשמש כיועץ המשפטי ברשות מקרקעי ישראל, לעמיר ידע נרחב בתחומים המוניציפליים והוא מומחה בתחומי משפט וניהול המשאבים שבהם עוסקות הרשויות המקומיות בד בבד לעמיר ניסיון מעולה בגישור וניהול קונפליקטים בין משרדיים וחברות ממשלתיות, בניסיונו זה הוא הוביל תהליכים אשר הביאו לתוצאות מצויינות עבור המשק הישראלי וכל זאת תוך נועם הליכות ואסרטיביות, פלטפורמות אלו הם אשר יובילו לתהליכים טובים נוספים והידברות בנימשרדית במטרה למקסם את מגוון האינטרסים השונים במשק לטובת הציבור בכללותו ולפרטיו". 

עו"ד עמיר שקד החל את תפקידו כיושב ראש הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים אתמול והוא צפוי לכהן בתפקיד כארבע שנים עם אופצייה להארכה לשנתיים נוספות.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS