מקום העבודה שלנו הוא מקור הפרנסה שלנו והמקום בו אנחנו מבלים את רוב שעות היום. על מנת שנוכל לקבל את כל הזכויות המגיעות לנו מבלי שמעסיקים שונים יוכלו לפגוע בהן, ישנם דיני עבודה והסכמים קיבוציים המסדירים את היחסים בין המעסיק לעובד ודואגים לזכויות שונות, ולו המינימליות ביותר, המגיעות לעובד במקום עבודתו. במידה ואחת מזכויותיו של העובד נפגעו, הוא יכול להגיש תביעה לבית הדין לעבודה או להתלונן למשרד העבודה הרווחה, ואלה יטפלו בנושא. אז מהן הזכויות שכל עובד צריך להכיר?

כלים
הזכויות שכל עובד צריך להכיר
הזכויות שכל עובד צריך להכיר

תחילת ומהלך העבודה

חוק הודעת העובד למעשה מחייב את המעסיק לפרט מול העובד את תפקידו, לרבות את זכויותיו, עם תחילת עבודתו בארגון ועד 30 יום מתחילת העבודה. נוסף לכך, התמורה שעובד יקבל בעבור שעות עבודתו תהיה לא פחות משכר המינימום שנקבע בחוק, הן בעבור עובדים המתוגמלים בשכר שעתי והן עבור עובדים ששכרם גלובלי. מעבר לזה, ישנו חוק הגנת השכר ובו מצוין כי על המעסיק להנפיק תלוש שכר לעובדיו כמו גם להעביר את כספי המשכורת החודשית במועד שנקבע בחוק.

שעות עבודה ומנוחה

חוק שעות העבודה והמנוחה הוא זה המגדיר מה יהיה אורכו של יום עבודה סטנדרטי, לרבות השכר שישולם לעובד בעבור שעות עבודה נוספות. המעקב אחר שעות העבודה מתבצע באמצעות שעון נוכחות המציין את שעות עבודתם של העובדים ברמה היומית. התגמול עבור שעות נוספות הנו 125% לשעתיים שלאחר שעות העבודה הסטנדרטיות ולאחר מכן 150% בעבור כל שעה נוספת (לעובדי משרה מלאה). מעבר לזה, מנוחה שבועית בשירות חופש הדת, מוגדרת אף היא כך שהעובד זכאי לנוח בסוף השבוע (תלוי בדתו, אדם שיום המנוחה המוגדר בדתו הוא ראשון, יוכל לנוח ביום זה). כמו כן, בימי חג עובד בתנאי שכר גלובלי, זכאי לקבל שכר עבור הימים הללו. במידה ושכר העובד הנו שכר שעתי, הוא יהיה זכאי לתשלום בראש השנה (יומיים), בכיפור, בסוכות (יומיים), בפסח (יומיים), בשבועות ויום העצמאות. חשוב לציין אם עובד אינו יהודי, התשלום בעבור ימי החג ייעשה לפי דתו.

נוסף לימי החג, החוק מחייב את המעסיק להעניק לעובד ימי חופשה בתשלום, לרבות חופשה שנתית מסודרת. כמות ימי החופשה תלויה בוותק של העובד במקום העבודה, כך שככל שהוא עובד זמן רב יותר, כך הוא צובר כמות גדולה יותר של ימי חופשה.

ומה בנוגע לימי מחלה? ובכן, העובד מורשה להיעדר מהעבודה בשל מחלה (יש להציג אישור מחלה מרופא) ועל המעסיק לשלם לו עבור הימים הללו כפי שמוגדר בחוק. את ימי המחלה משלמים החל מהיום השני לחופשת המחלה. אחוזי התשלום עבור כל יום מעוגנים בחוק ועל המעסיק ליישם אותם. ביום השני והשלישי, העובד יקבל 50% מערך השכר היומי ואילו החל מהיום הרביעי ישולם לעובד תשלום יומי מלא בעבור כל יום היעדרות.

פיטורין

בעת פיטורין המעסיק חייב להנפיק מסמך בו מפורטות כל הסיבות בגינן העובד פוטר וכמובן, לתת לעובד הודעה מוקדמת מראש בנוגע לפיטוריו (בהודעה המוקדמת אין צורך לפרט את סיבות הפיטורין אלא רק במעמד הפיטורין). כמו כן, אם העובד בוחר להתפטר, הוא חייב להודיע למעסיק מראש ובכתב, ולאחר ההודעה עליו להישאר עוד פרק זמן של בין שבועיים לחודש, בהתאם לוותק שלו בארגון (למעט עובדים העובדים פחות מחצי שנה, במקרה זה עליהם להישאר יום נוסף בעבור כל חודש עבודה). עובד שפוטר זכאי לפיצויי פיטורין, שגובהם תלוי בתקופת הוותק של העובד כמו גם הסיבות שהובילו לפיטורין הללו. מעבר לזה, גם במקרי התפטרות ישנה אפשרות לקבלת פיצויים וזאת בשל הרעת תנאים וסעיפים נוספים המעוגנים בחוק.

זכויות נוספות

על המעסיק להשתתף בהוצאות הכרוכות בנסיעות לעבודה, זאת בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם במשק בשנת 2006. כמו כן, בהסכם הקיבוצי הכללי ישנו סעיף הנוגע לקבלת דמי הבראה. לאחר שנת עבודה, העובד יקבל 5 ימי הבראה, כך שבכל שנת ותק מתווסף יום הבראה נוסף עד לסף של 10 ימי הבראה בשנת הוותק ה-20 של העובד. יתרה מזאת, המעסיק מחויב להפריש הפרשות פנסיוניות לעובד בהתאם לשכרו החודשי. 6.25% משכר העובד ישולם על ידי המעסיק ותוספת של 6% נוספים עבור פיצויים, נוסף לכך, גם העובד מחויב להפריש כספים לביטוח הפנסיוני שלו בסכום של 5.75% משכרו.

מוטב ורצוי שכל עובד יכיר וידע מהן זכויותיו על מנת שיוכל ליהנות מהן ולוודא שהן אכן מתקיימות כחוק. במידה ואחת מהזכויות הללו מופרת, ניתן כאמור להגיש תביעה לבית הדין לעבודה או להתלונן למשרד העבודה הרווחה.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS