אתר פיינטבול בלתי חוקי בשטח של כדונם הוקם ללא היתר על אדמות מדינה במושב משמר הירדן. מדובר על קרקע המיועדת לחקלאות, אך בעל הנחלה אפשר לחברו מהמושב לעשות בה שימוש חורג כאשר הפעיל עליה אתר פינטבול. הישג נרשם לאכיפה כאשר בעל הנחלה ביצע פינוי עצמי מלא של אתר הפיינטבול, כולל מבנה מגורים בלתי חוקי שהוצב במקום ומבנה שירותים והשיב את הקרקע לקדמותה והכול על חשבונו

כלים
משמר הירדן פינוי עצמי (צילום: רשות מקרקעי ישראל)
משמר הירדן פינוי עצמי (צילום: רשות מקרקעי ישראל)

אתר פיינטבול בלתי חוקי, ובו ציוד ו-2 מבנים (מבנה מגורים בלתי חוקי שהוקם ללא היתרים ומבנה שירותים), הוקם במושב משמר הירדן במועצה האזורית מבואות החרמון מדרום לעמק החולה, על קרקע של נחלה בתחום המושב המיועדת לשימוש חקלאי בלבד. למרות זאת, בעל הנחלה אפשר לחברו תושב אחר במושב, להקים על הקרקע אתר פיינטבול לשימוש מסחרי, בניגוד לייעוד הקרקע ולחוזה החתום.

מפקחי רשות מקרקעי ישראל, הפועלים לשמירה על קרקעות המדינה ברחבי הארץ, שזיהו את ההפרה בשטח, התריעו בפני בעל הנחלה כי הוא מפר את החוזה וכי הוא מבצע בקרקע שימוש חורג מייעוד ההקצאה - חקלאות. המפקחים הבהירו כי אם הקרקע לא תפונה הוא יהיה חשוף לתביעות כספיות ואף יחשף לביטול החוזה עימו.

בעקבות האזהרות ופעולות האכיפה שננקטו נגדו, משנוכח בעל הנחלה כי רשות מקרקעי ישראל מתעתדת לפנות להליך משפטי כנגדו, הוא נאלץ לפנות בעצמו את המבנים ולפרק את אתר הפיינטבול הפעיל, לרבות פינוי כל הציוד וניקוי השטח, על מנת להימנע מתשלום עלויות הפינוי ומהגשת תלונה במשטרה כנגדו.

בתיאום עם מפקחי רמ"י ובאמצעות ציוד הנדסי ומכני, בעל הנחלה פינה המבנים והציוד מהמקום, ניקה את השטח והשיב אותו לקדמותו לצורך שימוש חקלאי.

"מדובר בבעל נחלה שהפר את חוזה עם הרשות ופעל בניגוד לדין כאשר אפשר שימוש חורג בקרקע לשימושים שאינם חקלאיים, תוך כדי שהוא גורף ממון לכיסו כתוצאה מהשימוש הבלתי חוקי בקרקע הציבורית. בעקבות פעילותם הנחושה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל לפינוי פולשים מאדמות המדינה, הוא אכן ביצע את הפינוי במלואו ועל חשבונו הפרטי ובכך חסך בזבוז משאבים מיותרים מקופת המדינה. מפקחי רמ"י ימשיכו לפעול בהגנה על הקרקע הציבורית מפני עברייני קרקע ומפני שימושים בקרקעות שאינם במסגרת החוק", אמר ערן ליבנה, מנהל מרחב חיפה צפון בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS