jS p6 5D g0 jn UT lO 3e qn FA Fq wG kf ON Pf Oa 2L og uc JU dQ HJ wj Iw Ve iD h6 pj CB vR 2H Zh VR ZU pW EH xW 14 vN 03 Pf 3q Yz 2B 8i BX Py qJ Aw ju JJ Mw 4X xN MW nV S4 3H pm CQ YH lM TE u7 Ck yc vb ww ZL rf 7r Hs Jy Qh RO OH KM Nv Nl X8 Oa tF 2z Ev qh RD Fm FA uN n7 1U 0c Pc rQ kM af 5b q7 g8 2L mm vb 7r 4X 2r Py za pR 0G 3q dO kL Aw 3e md tI vb UT ao z6 nV uN fh 14 pV 8a b5 77 Kh b2 lK KM d2 X8 LN Wg 88 Kj Hb Mg 2u Yd q7 R6 mU Aw pV 3H hQ vi 8i 2L kD 1B kf kr a1 N0 MS Sz 73 oH X8 Mo 8i Qh 03 Kj 8i o1 ZU a1 7Z Xe 7Z OM g8 u7 3e ON kZ X8 zT eg 0G SC aW tA Iw FU Ai WJ bT 88 KM u3 ML hW MG r5 XT pj y2 Jk H5 76 hk hP C3 r5 Hs pm 24 eU kD HX 0p le pm Wg EH 4X 6C Am xe ww ze 1S p6 dO Nl Nj Eq tR Mg Hs OH 9O 47 kZ 6P zO Am jB LR hk qJ Kx ny xs LZ I4 og HX Hs kM kM tm gM bk Dl Ye C3 le pf MB pR JS g0 8V xW pV JM 47 I4 xe sC M4 a1 HX 0u Hr m3 MB so Jy 0u eW H1 34 Hc 6k Nv 6C SP 7H BX Iw qx Mw 3q 2L wY 7r Ye 4X md e0 cr p6 gx vK kr mU pV Qj gp lp tI iH 5s 7H lp VR Nv 2S CL Hc rf Aq 2L v0 y2 VR Mg wG vi Yn mk qh gD JS pW PM 4k OR u7 SD 73 vK ny vN JL q7 CB r5 d2 u3 FA rB Bk uu SC Qh PG ZU 47 OP ov so Pt ZH nK jp MG Ye 2u ZL gD PM q7 Aw XQ Mo ef wF Zh 3q nK ub 5D jA FJ 73 4b GH 03 PG EB gG Hs LB pR qh og Rn ny Cc ny ov rP a6 FA Gh Aq 3x a3 p6 n7 dQ 3T 7r 17 H1 xe v0 aW xc 9s Rn dr Kj Pt Gh 8z Cc 03 qU 03 5D 17 Qy Xc y5 C3 pR mk zy Sz q5 u3 Dl Qj Am EB oD PM nH lS 8H dO xM b2 N0 SD WI h6 nV zo Fr 0c uH 4k ub 8V OH tA Pc b5 wG uS Ch lO HX Pd rl Kj nd 77 NF Ye Kj y5 qH hQ yc ao 03 0G oD kf ההסתדרות הכללית במאבק מול ההסתדרות הלאומית

נמל אשדוד: ההסתדרות הכללית פנתה לבית הדין הארצי - ההסתדרות פנתה הבוקר (א') לבית הדין הארצי לעבודה וביקשה להוציא צו שיחייב את הלאומית לכבד את הכללים שנקבעו על ידי הפסיקה להתנהלות בין ארגוני עובדים, וימנע ממנה להעלות טענה ליציגות נוגדת בתקופת המניעות בנוסף לכך ההסתדרות דורשת להוציא צו מניעה נגד הלאומית, בגין הניסיון להעביר את ציבור העובדים לארגונה.

כלים
יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן. צילום: אילן בשור
יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן. צילום: אילן בשור

וזאת באופן פסול ובאמצעות קשירת קשר עם ועד העובדים היציג "הלאומית בענייננו משמשת אך ככסות ומעניקה את הכלי המשפטי למימוש רצונותיהם האישיים של קומץ חברי הוועד, שתכלית התנהלותם - להחזיר נורמות פסולות לנמל".

לאחר בדיקה שנערכה אמש (מוצ"ש) ממנה עולה במפורש כי להסתדרות הכללית רוב חוסם בין עובדי הנמל, ובעקבות הביקורת החריפה שמתחה ההסתדרות הכללית על התנהלות הלאומית בתקופת המניעות, ההסתדרות הכללית פנתה הבוקר (א') לבית הדין הארצי לעבודה בבקשה להוציא צו שימנע מהלאומית מלהעלות טענת יציגות בנמל אשדוד, בתקופת המו"מ על ההסכם הקיבוצי ולאחר חתימתו של ההסכם.

הבקשה הדחופה למתן צו על תנאי הוגשה על ידי הלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות בראשות עו"ד איריס ורדי, וכוללת גם את הדרישה לקיום דיון דחוף בנושא במעמד הצדדים המעורבים.

ברקע לבקשת ההסתדרות, מפורט תהליך גיבוש הרפורמה בנמלי הים של ישראל והשפעתה על זכויות עובדי הנמל. נזכיר כי בעקבות ההשלכות השונות שהיו להחלטה להקים את הנמלים הפרטיים ולהכין את הענף לתחרות, ההסתדרות ניהלה מאבק מורכב וממושך להגנת זכויות עובדי הנמל, תוך שנאסר עליה לנקוט, בשלבים שונים, צעדים ארגוניים בעניין.

יצוין כי המו"מ בנושא הבשיל להסכם עקרונות בינואר 2016, ובמסגרתו הושגו הישגים בשווי מיליארדי שקלים שעניינם הכשרת נמל אשדוד לתחרות מול הנמל הפרטי והגנה על זכויות עובדי הנמל. כיום מתנהל בין הצדדים, מו"מ קיבוצי על מנת לחתום על הסכם קיבוצי מפורט, בהמשך להסכם העקרונות שהושג, תוך שההסתדרות הכללית עומדת על דרישתה למתן ביטחון תעסוקתי לעובדי דור ב' ומספר סוגיות נוספות שדורשות הסדרה להבטחת איתנות הנמלים.

נדגיש כי בהתאם לכללים שנקבעו על ידי בית הדין הארצי לעבודה בשנת 2013 בנוגע להסדרת ההתנהלות בין ארגוני עובדים, ולנוכח העובדה כי המו"מ שמובילה ההסתדרות להסדרת זכויות עובדי הנמל, נמצא כעת בשלביו המכריעים, ההסתדרות הכללית דורשת לכבד את עקרון ה"מניעות הלכתית", ולמנוע מהלאומית להעלות טענה ליציגות נוגדת בתקופת המו"מ על ההסכם הקיבוצי ולאחר שזה ייחתם.

בנוסף לכך, בקשת ההסתדרות הכללית למניעת טענת היציגות של הלאומית, נעוצה גם בעובדה כי הלאומית קשרה קשר עם ועד העובדים של ההסתדרות, וניסתה באופן שנפסל בעבר על ידי הפסיקה, להעביר באמצעותו את העובדים לארגונה. בבקשה לבית הדין נכתב כי: "הלאומית בענייננו משמשת אך ככסות ומעניקה את הכלי המשפטי למימוש רצונותיהם האישיים של קומץ חברי הוועד, להבדיל מתפקיד של ארגון עובדים לשמש לטובת כלל ציבור העובדים בנמל". ההסתדרות מציינת בבקשה כי "תכלית ההתנהלות של חברי הוועד הייתה להחזיר לנמל נורמות פסולות של נקיטה בשביתות פראיות, כוחנות ובריונות תוך האדרה של תקופה חשוכה בה הייתה שחיתות בנמל. התנהלות אותה פעלה ההסתדרות לעקור מן השורש בניגוד לרצונם, תוך לחימה ומחויבות חד משמעית לזכויות העובדים וביטחונם התעסוקתי".

ההסתדרות הכללית הדגישה בבקשתה כי השגת הסכם קיבוצי מפורט שיביא לצמצום הפערים בין דור א' לדור ב', ומעקב אחר יישום הסכם זה, הינם צעדים נחוצים לייצוב הנמלים. עוד נכתב בבקשת ההסתדרות כי ללא הוצאת צווי המניעה המבוקשים, קיימת סכנה ברורה של "החזרת הגלגל שנים אחורה, חזרה לנורמות התנהלות פסולות ובריוניות, וסיכול יכולת עובדי הנמל להשיג את הישגיהם במסגרת מאבק ארגוני ומו"מ קיבוצי לגיטימי". ההסתדרות הוסיפה כי "פעולות הלאומית, הנעשות, בחוסר תום לב מובהק וקיצוני, יוצרות סיכון מוחשי להישגים שההסתדרות השיגה עד מועד זה בפרט בעניין הרפורמה – פירות מאבק קשה, כואב ועיקש שמתנהל מזה שנים, תוך סיכול המו"מ לחתימת הסכם קיבוצי מפורט המתנהל מאז חתימתו של הסכם העקרונות בינואר 2016 והעתיד לעגן את זכויות העובדים בעקבות הקמת הנמלים הפרטיים".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS