קבוצת שגריר שירותי רכב מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי של 2016 - צמיחה משמעותית ורווח נקי בשנה מוצלחת במיוחד. צמיחה של כ-16.8% בהכנסות ל-46.5 מיליון ש"ח; גידול של 33.5% ב-EBITDA ל–4.6 מיליון ש"ח; מעבר מהפסד נקי של 1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל לרווח נקי של 2.1 ש"ח. התחלת הפעלת מיזם אוטותל – מנוע הצמיחה של הקבוצה

קבוצת שגריר שירותי רכב, ספקית מובילה במתן שירותים לחברות הביטוח ושיתוף והשכרת רכבים, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי שהסתיים ב-30 בספטמבר 2016.

קבוצת שגריר שירותי רכב (בורסת ת"א: שגרר) הינה החברה המובילה בארץ בתחום השירותים לחברות הביטוח. שגריר מספקת משנת 1984 שירותים שונים לחברות הביטוח הכוללים שירותי דרך, שירותים לדירה, הפעלת מרכזי שירות לרכב ושירותים נוספים. בנוסף, מעניקה החברה שירותי שיתוף והשכרת רכבים באמצעות החברה הבת, קאר2גו ללקוחות מהציבור הרחב לפרקי זמן קצרים. ביוני 2016 חולקה שגריר כדיבידנד בעין לבעלי מניות פוינטר והחלה להיסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

יוסי רגב, מנכ"ל קבוצת שגריר אמר: "אנו מרוצים מאוד מהתוצאות של הרבעון השלישי ומהשיפור המשמעותי בכל הפרמטרים העסקיים. מגזר שיתוף הרכבים מהווה מנוע צמיחה חשוב עבור קבוצת שגריר כפי שבא לידי ביטוי בצמיחה של 30% בפעילות מתחילת השנה וזינוק של 46% בהכנסות ברבעון השלישי של 2016. ברבעון השלישי נהנתה החברה הבת קאר 2 גו מהכנסות מהקמת מערך הרכב השיתופי בתל אביב, מיזם אוטותל, התואמות את קצב ההתקדמות שצפינו. אנו נערכים להתחלת פעילות גם בחיפה לקראת סוף 2017 וזאת בהתאם להודעת המשרד להגנת הסביבה ועיריית חיפה על הקמת מערך של שיתוף רכבים חשמליים, אשר תהיה העיר החמישית שתצטרף לפעילות הקיימת בערים גבעתיים, רעננה ורמת גן. בנוסף, פעילותנו להרחבת השירותים במסגרת מרכזי השירות הקיימים, כמו גם הגידול בכמות המנויים לשירותי הדרך, תומכים בהמשך צמיחה במגזר השירותים לחברות הביטוח".

דגשים עיקריים לרבעון השלישי של 2016:

ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2016 הסתכמו בכ-46.5 מיליון ש"ח, גידול של כ-16.8% בהשוואה להכנסות של 39.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מצמיחה בפעילות העסקית בשני מגזרי הפעילות של החברה – מגזר שירותים לחברות ביטוח ומגזר שיתוף והשכרת רכבים.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2016 הסתכם בכ-7.4 מיליון ש"ח, גידול של כ-35.3% בהשוואה לכ-5.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי גדל בשני מגזרי הפעילות ונובע בעיקרו מצמיחה בהכנסות ומתחילת הפעלת מיזם אוטותל על ידי החברה הבת, קאר 2 גו. שיעור הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2016 הגיע לכ-16% מסך ההכנסות, בהשוואה לכ-13.8% מסך ההכנסות ברבעון המקביל.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2016 הסתכם בכ-2.6 מיליון ש"ח, גידול של כ-113.7% בהשוואה לכ-1.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח התפעולי הסתכם בכ-5.6% מסך ההכנסות, לעומת 3% ברבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA ברבעון השלישי של 2016 הסתכם ב-4.6 מיליון ש"ח, גידול של כ-33.5% בהשוואה ל-EBITDA של כ-3.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA ברבעון השלישי של 2016 מהווה 9.8% מסך ההכנסות, בהשוואה לכ-8.6% ברבעון המקביל.

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2016 הסתכם בכ-2.1 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד נקי של כ-1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השלישי של 2016 בכ-6 מיליון שקל בהשוואה לתזרים שלילי של כ-0.7 מיליון שקל ברבעון המקביל.

דגשים עיקריים לתשעת החודשים הראשונים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר, 2016:

ההכנסות הסתכמו בכ-131.7 מיליון ש"ח, גידול של כ-14.6% בהשוואה להכנסות של כ-114.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי הסתכם בכ-21.2 מיליון ש"ח, גידול של כ-41.8% בהשוואה לכ-14.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של 2016 גבוה בכ-8% מהרווח הגולמי השנתי שהציגה החברה ב-2015 כולה.

הרווח התפעולי הסתכם בכ-6.8 מיליון ש"ח, גידול של כ-148.1% בהשוואה לכ-2.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של 2016 זינק פי יותר מארבעה בהשוואה לשנת 2015 כולה.

ה-EBITDA הסתכם בכ-12.5 מיליון ש"ח, גידול של כ-38.2% בהשוואה ל-EBITDA של כ-9.0 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ה-EBITDA בתשעת החודשים הראשונים של 2016 גבוה בכ-23% בהשוואה לשנת 2015 כולה.

הרווח הנקי הסתכם בכ-4.8 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד נקי של כ-3.0 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2016 בכ-9.6 מיליון שקל לעומת כ-5.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS