הבנקים יצרו רשימה של "שמאי הבית" ובכך פוגעים בזכות המיקוח והבחירה של רוכשי הדירות ויוצרים אפליה פוגעת בין השמאים. מכתב חריף שנשלח לשר האוצר ולמפקח על הבנקים קורא להם לבדוק את חוקיות רשימות שמאי המקרקעין של הבנקים.

בימים אלה מתנהל מאבק של ציבור שמאים גדול אותו מובילה השמאית דליה עסיס אשר מבקשים לבטל את הרשימות במתכונתן הנוכחית לאור אי חוקיותן וליצור רשימה אחת ארצית שתהיה מפוקחת ע"י משרד האוצר ואזרחים יוכלו לבצע בדיקות רכישה שישמשו אותם גם לנטילת משכנתא מכל בנק שיחפצו.

לטענת הגב' עסיס, הרשימות במתכונתן היום מונעות תחרות, לא ברור כיצד הן נקבעות והן אינן נתונות לפיקוח של גוף שלטוני כלשהו. הבנקים הם גוף ציבורי, הפסיקה הכפיפה אותם לכללי המשפט הציבורי האוסרים שרירות לב ומטילים עליהם חובת תום לב מוגברת.

לפני כשבוע פורסם ב"דה מרקר" סקר שנעשה עבור אתר YAD2 ממנו עולה כי פחות מ-20% מציבור רוכשי הדירות נעזרים בשמאים לצורך בדיקות טרום רכישה.

אחת הסיבות, אם לא העיקרית שרוכשים פוטנציאלים לא מבצעים בדיקת טרום רכישה היא העובדה שאותם רוכשים מעוניינים ליטול בעת הרכישה משכנתא וכיוון שהבנקים למשכנתאות מנהלים רשימה סגורה ומוגבלת של שמאים המקובלת על הבנק לצורך אישור קבלת משכנתא – מתייתר או מתבטל הצורך בבדיקה. בעצם אומר הבנק ללווה, אתה תקח משכנתא בהתאם להחלטות השמאי שלי. הבנקים יצרו רשימה של מעין "שמאי הבית" ובכך פוגעים בזכות המיקוח והבחירה של רוכשי הדירות ויוצרים אפליה פוגעת בין השמאים.

המצב הופך לחמור יותר בשל כך שכל בנק מחזיק רשימה סגורה של שמאים שונה מרשימת השמאים של בנק אחר. יוצא איפה שלווה הרוצה לקבל הלוואה יידרש לסכומי עתק כדי לבחון שווי ריאלי באמצעות שמאי אם יחליט לפנות לשמאי שאינו מהרשימה הסגורה של הבנק.

מה אמור לעשות אם כן רוכש פוטנציאלי אחראי שרוצה לבצע בדיקה שמאית טרם הרכישה? אם ילך לרשימה סגורה של בנק אחד על מנת ליטול משכנתא מבנק שני הוא יצטרך שוב להוציא כסף לשלם לשמאי נוסף אשר נכלל ברשימה של אותו בנק שני. אין לו אפשרות לעשות שופינג ולבצע התמחרות בין הבנקים. האם אותו רוכש אמור ללכת למספר שמאים שונים? מדובר בבדיקה שעלותה אלפי שקלים. עלות משמעותית ביותר עבור רוכשים של דירות, המשקיעים את כל כספם, משעבדים את עתידם ובמיוחד כאשר מדובר בזוגות צעירים.

כך למעשה, רשימות השמאים של הבנקים מסייעות לבנקים ליצור הגבלת תחרות. בימים אלה במיוחד חשוב שמדינת ישראל תעודד רוכשי דירות לבצע בדיקות טרום רכישה ותמנע מהבנקים להקשות על הרוכשים. לטענת הגב' עסיס המאבק רק החל ונשקלת אפשרות פנייה לבג"צ. מן הסתם, ניכרת התנגדות של שמאים המצויים כיום ברשימה הסגורה וכן התנגדות של נציגי בנקים המנהלים את הרשימה. טרם נתקבלו תשובות מקצועיות למעט ניסיונות למנוע את המהלך.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS