שרון נסים, מנכ"לית רשות נחל הקישון: "רשות הנחל גאה להגיש לציבור מידע שקוף ומהימן באשר לאיכות מי נחל הקישון בזמן אמת. עמלנו רבות בכדי להטמיע וללמוד את מערכת הניטור, כך שהיום אנו יודעים לאבחן את מצב הנחל בכל עת. בכוונת רשות הנחל להקים תחנות ניטור מקוונות נוספות במעלה הנחל בכדי שתהיה בקרה נוספת".

כלים
אנשי המקצוע ברשות נחל הקישון בתחנת ניטור מי הנחל (צילום: יובל הנדלר, עבור רשות נחל הקישון)
אנשי המקצוע ברשות נחל הקישון בתחנת ניטור מי הנחל (צילום: יובל הנדלר, עבור רשות נחל הקישון)

לאחרונה, רשות נחל הקישון יצרה דף אינטרנט ייעודי, שבו מתפרסמים נתוני איכות מי נחל הקישון באופן רציף. הנתונים מוצגים בצילום מסך היישר מתחנת ניטור הדוגמת את איכות מי הנחל ומהווים צעד חשוב נוסף בחשיפת שיקום הנחל לציבור.

תחנת הניטור נמצאת במורדו של הקישון ודוגמת ברציפות את מי הנחל. היא ממוקמת בסמוך לגדת הנחל, בחצר מפעל בתי הזיקוק בחיפה. מיקומה אינו מקרי ונבחר בשל גורמים המשפעים על הנחל במקטע זה, כגון: הזרמות המפעלים, זרימת שיטפונות וכניסת מי ים עקב גאות ושפל. התחנה מודדת את איכות מי נחל קישון, באופן שוטף, 24 שעות ביממה, ובה נמדדים המשתנים- ערך הגבה (pH), טמפרטורה (Temp), מוליכות חשמלית (conductivity-EC), חמצן מומס (DO), אמוניה (NH3), ניטראט (NO3) וכלל זרחן (TP), כאשר אלה מהווים משתני בסיס לאבחון בריאות הנחל. מכאן, מעקב אחריהם ואחר שינוי מהותי בריכוזם של משתנים אלה, יכול להעיד על יציאת המערכת הנחלית משווי משקל ועל פגיעה אקולוגית בנחל בדרגות חומרה שונות.

בעת האחרונה שודרג מערך התקשורת לרמת שידור נתונים בזמן אמת, תוך שמירה על רמת אבטחה מרבית ושילוב מספר פעולות בו זמנית (העברת מידע ושליחת התראות).

לדברי גורמי המקצוע ברשות נחל הקישון תחנת הניטור המקוון והרציף הוכיחה עצמה לאורך השנים ומספר גדול של אירועי זיהום אותרו באמצעותה. מערך הניטור המקיף והנרחב הקיים בקישון הוא ברמה מקצועית גבוהה ומשלב טכנולוגיות מתקדמות בניטור הנחלים ואינו קיים בשום נחל אחר בארץ. בנוסף, רשות נחל הקישון הוסיפה מערכת חשיפה רציפה לדגים ובוחנת את מצב בריאות החי בנחל.

לדברי רקפת קובליו רוט, ראש תחום תעשייה ותשתיות ברשות: "האמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותנו מאפשרים פיקוח מתמיד ושמירה על תהליכי שיקום הקישון".

את נתוני איכות מי הנחל ניתן למצוא באתר רשות נחל הקישון שכתובתו www.kishon.org.il תחת ניטור ופיקוח> תחנת הניטור הרציף.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS