פולש שתפס באופן לא חוקי אדמת מדינה המיועדת לשמש כשטח ציבורי פתוח לרווחת הציבור באזור, בשטח של כ-1.7 דונם, בנה עליה שלושה מבנים בלתי חוקיים ששימשו אותו למגורים וככל הנראה גם לשימוש עסקי, כל זאת ללא היתר ובניגוד לחוק, אולץ לפנות את הקרקע בעקבות פעילות אכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל

כלים
אזור - פלישה לאדמות המדינה פונתה
אזור - פלישה לאדמות המדינה פונתה

מסיג גבול שהשתלט על מגרש המיועד לשמש כשטח ציבורי פתוח לרווחת הציבור, אולץ לפנות את קרקעות מדינה עליהן השתלט שלא כדין, לאחר שאותר במהלך ביקורת של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל. הפולש השתלט על הקרקע הסמוכה לביתו הפרטי בעיר אזור והציב עליה 3 מבנים שחלקם שימשו למגורים וחלקם לאחסנה לשימושו הפרטי וככל הנראה גם העסקי, כל זאת ללא היתר ובניגוד לחוק.

הפלישה, על שטח כולל של כ-1,700 מ"ר, אותרה במסגרת הפעילות שוטפת שמבצעת החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, לאיתור פלישות לקרקעות המדינה ועבירות מקרקעין ברחבי הארץ. המפקחים מסרו לפולש התראה והבהירו לו כי מדובר בעבירה של הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל וכי עליו לפנות את הקרקע, אם לא תוגש נגדו תלונה במשטרה והוא יפונה מהקרקע בליווי שוטרים.

בנוסף, הובהר לפולש כי במיקרים בהם מסיגי גבול מסרבים לפנות קרקעות מדינה אליהן פלשו, רשות מקרקעי ישראל מגישה נגדם גם תביעות כספיות להחזר דמי השימוש רטרואקטיביות בקרקע ועלויות הפינוי הנגרמות לקופת המדינה.

הפולש הבין כי המפקחים נחושים להחזיר את הקרקע לציבור, והעדיף לפנות את הקרקע בעצמו, על מנת להימנע מתשלום עלויות השימוש בקרקע ועלויות הפינוי, שמוטלות במקרה של פלישה לאדמת מדינה על הפולשים.

הפולש הרס את המבנים שהציב על קרקעות המדינה אותן תפס, ניקה את השטח והחזיר את הקרקע לקדמותה ולידי המפקחים והמדינה. מפקחי רמ"י החזירו את הקרקע למאגר הקרקעות הציבורי, שילטו אותה בשלטים המתריעים מפני פלישות נוספות והיא תחזור לשמש כשטח ציבורי פתוח בין הכביש לשכונת המגורים, לרווחת הציבור באזור.

עמיר גילת, מנהל מרחב שמירה מרכז בחטיבה לשמירת קרקע ברשות מקרקעי ישראל אומר: "הפינויים העצמיים מהווים חיסכון משמעותי לקופת המדינה והם הישג בולט למדיניות האכיפה התקיפה של הרשות. מסיגי גבול שלא יתפנו בעצמם ותידרש פעולת אכיפה לפינויים, לא רק שייתבעו להחזיר למדינה את כל עלויות הפינוי לרבות עלויות כוח האדם הכוללות את שכר המפקחים והשוטרים וכן עלויות הפעלת הציוד המכני – וההנדסי, אלא אף יוגשו נגדם גם תלונות במשטרה בגין עבירת הסגת גבול במקרקעי ציבור - עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS