החרפה בשביתת מרפאות השיניים של קופ"ח מאוחדת - אל שביתת 360 רופאי השיניים של קופת חולים מאוחדת הצטרפו היום גם כ-120 השינניות *** העובדים מוחים על המבוי הסתום במו"מ עם ההנהלה על הסכם קיבוצי שיחול עליהם ועל הפגיעה בתנאי העסקתם *** נציגי העובדים: "אנו שבים וקוראים להנהלת מאוחדת שלא לפגוע במטופלים ולשבת עמנו לשולחן הדיונים"

כלים

מתגבר מאבק העובדים בקופת החולים מאוחדת: אל 360 רופאי השיניים של הקופה, השובתים מאז יום ראשון (3.1), הצטרפו היום (ה') גם כ-120 השינניות המועסקות בקופת החולים. השינניות ינקטו אף הן בצעדים ארגוניים, עד כדי השבתה מוחלטת של פעילותן. בקופת חולים מאוחדת קיים סכסוך עבודה פתוח מאז חודש אפריל 2014.

העובדים, המאוגדים בהסתדרות, מוחים על המבוי הסתום במו"מ עם ההנהלה על הסכם קיבוצי שיחול עליהם ועל הפגיעה בתנאי העסקתם. במהלך המו"מ גילו העובדים כי מאוחדת הסתירה מהם ומההסתדרות חלק מהכנסותיה וניפחה באופן מלאכותי את ההוצאות. למרות שמאוחדת טענה כי היא מצויה בגירעון - דבר המונע ממנה לשפר את תנאי ההעסקה בחברה – בפועל היא אינה מצויה בגירעון.

למרות פניות הוועד וההסתדרות, מוסיפה מאוחדת לנהוג בחוסר תום לב ולספק נתונים חלקיים אודות מצבה הכספי וממשיכה להתעלם מפניות העובדים המבקשים לשבת עמה לשולחן הדיונים. במקביל, מאוחדת אף הודיעה כי בכוונתה לבצע שינויים חד-צדדיים הפוגעים בתנאי העסקה של רופאי השיניים והשינניות, כגון הפחתה של המע"מ מחישוב השכר, פגיעה בהטבות של העובדים, פגיעה בגמול הניהול, הפחתה של יתרות ימי החופשה וערך ימי החופשה, קיום ישיבות צוות ללא תשלום, ועוד.

החל מתחילת השביתה, מנסה הנהלת מאוחדת לפגוע בזכות ההתארגנות והשביתה ללא כל הצלחה. ההנהלה הפיצה כי רופאי שיניים מסוימים לא רשאים לשבות, אך הדבר לא ריפה את ידם של השובתים. היום הפיצה מאוחדת חוזר של הטבות שהעובדים יזכו להם אם ייחתם ההסכם הקיבוצי, רק שכחה כביכול לציין בחוזר כי לפני יומיים הוציאה הוראות לשינויים חד-צדדיים אסורים על פי דין שמשמעותן הכספית גבוהה ביותר ובוודאי גבוהה מכל ההטבות הללו. הנהלת מאוחדת גם מנסה בניגוד לדין, לגייס מרפאות חלופיות כדי שאלו יחליפו את העובדים השובתים.

מאיה אלוש, נציגת השינניות, אמרה היום: "בעקבות צעדים חד-צדדיים ופגיעה בפרנסתנו החלטנו להצטרף לשביתה. למרות מאמצים רבים להגיע להסכם שיכבד את האינטרסים של כולנו ויאפשר לנו לעבוד בצורה הוגנת, לא קיבלנו מענה מצד הנהלת החברה. אנו לא רוצות לפגוע במטופלים, אך כולנו רוצות להתפרנס בכבוד".

ד"ר סנדי צימרמן, יו"ר ועד רופאי השיניים: "למרבה הצער, הנהלת מאוחדת מעדיפה שרופאי השיניים והשינניות ישבתו ולא יעניקו טיפולים. אנו שבים וקוראים להנהלת מאוחדת שלא לפגוע במטופלים ולשבת עמנו למשא ומתן באופן מיידי על בסיס נתונים אמיתיים".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS