בפרסומים בשם חברת החשמל נמסר כי מספר התלונות שהתקבלו בחברת החשמל ירד, וכי רק כשליש מהן נמצאו מוצדקות. אך מהתלונות המתקבלות במועצה לצרכנות בעניין חברת החשמל עולה כי רבות מהן מתייחסות לבעיות בקריאת המונה, ולתקלות הנגרמות למכשירי החשמל כתוצאה מנפילת מתח

כלים
צרכנים מלינים כי חשבונם מחויב על פי הערכת צריכה במשך תקופות ארוכות, במקום לבצע קריאת מונה מדויקת שתביא לחיוב הצרכנים באופן מדויק. לעיתים, במועד קריאת המונה מתברר כי הערכה הייתה שגויה – אזי מחויבים הצרכנים בהפרשי תשלומים המגיעים לאלפי שקלים אותם הם נדרשים לשלם מיידית. "תלונות אלו, הצודקות מבחינה צרכנית וציבורית יסווגו על ידי חברת החשמל כבלתי מוצדקות בהתבסס על הוראות "אמות המידה – חשמל" המאפשרות בנסיבות שונות לחברה לערוך חשבונות הערכה." אומרים במועצה לצרכנות.

וכך למשל, טענות צודקות של צרכנים אפילו אלה המגובות בחוו"ד של חשמלאי לגבי תקלות ופגיעה במכשירי חשמל בביתם כתוצאה מ"קפיצות מתח" (נחשולי מתח) תחשבנה בנסיבות רבות כבלתי מוצדקות אם הקפיצות במתח לא היו בשיעור שנקבע, אם מדובר בצרכן יחיד שהתלונן על קלקול מכשיר חשמל בביתו באותה הסביבה; או אם הרישומים בחברת החשמל לא ישקפו את קפיצת המתח הנטענת.

בנסיבות אלה, אומרים במועצה הישראלית לצרכנות, "אל לחברת החשמל להתהדר במספר מצומצם (יחסית) של תלונות מוצדקות – מסתבר כי גם צדק הוא עניין של הגדרה. המועצה ממליצה לצרכנים לקרוא את קריאת המונה שבביתם , להשוותה לקריאה המצוינת בחשבון ולהתקשר לחברת החשמל לעדכן, כך לא יצטברו חובות מחד, ולא תשלמו מעבר לצריכה מאידך. מומלץ לקנות מכשירים המגינים בפני נפילות מתח העוזרים בכ 80 אחוז מהמקרים."

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS