כלים

עיריית תל אביב-יפו תקיים מחר (ג'), לראשונה בישראל, מפגש שיתוף ציבור באמצעות הרשת החברתית – פייסבוק. במהלך חודש פברואר התקיימו במרכזים הקהילתיים בעיר חמישה מפגשים של "שולחנות עגולים" בהשתתפות מאות מתושבי העיר, בהם הוצגה לציבור תוכנית המתאר העירונית אשר תתווה את התכנון העירוני לטווח הארוך

תכנית המתאר תקבע את אופן פיתוח הקרקע בעיר: אילו אזורים בעיר ייועדו למגורים, לתעסוקה, למסחר, לשימושים ציבוריים או ליעודי קרקע אחרים; אילו מקומות ראוי לשמור ואילו מקומות ראוי לפתח; מהן ההוראות וההנחיות בהיבטים תחבורתיים, סביבתיים והיבטים רבים נוספים בעלי השפעה על הפיתוח הפיזי של העיר.

תכנית המתאר קובעת הוראות כלליות אשר ינחו את הכנתן של תכניות מתאר מקומיות חלקיות ותכניות מפורטות חדשות ומציגה את היקף האוכלוסייה הצפוי ואת יעדי המועסקים לשנת היעד של התכנית - 2025.

המפגש השישי והאחרון, בו ישתתפו מהנדס העיר וצוות המתכננים, ייערך ביום ג', 28.2.12, בשעות 15:00 - 18:00 בעמוד אירוע מיוחד בפייסבוק:

http://www.facebook.com/events/378596448822972/

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS