שקיפות

(הדופק הפוליטי)

וועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסה אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של ח"כ בצלאל סמוטריץ'. עפ"י נוסח ההצעה שאושרה היום, הממשלה תוסמך להאציל מסמכותה על החטיבה להתיישבות בתחום ההתיישבות ובנושאים נוספים שתמצא לנכון. על ההסכמים שיחתמו בין החטיבה למשרדי הממשלה יחולו הסדרי פיקוח ובקרה ועקרונות מהמשפט הציבורי

(מאמרים - חברתי)

אל לנו כציבור להמשיך להניח כי תהליכי הכנת המפרטים לקראת מכרזי שירותים מתנהלים כהלכה; אסור לנו להניח שכאשר ועדת רכש של גוף מדינתי או ציבורי כלשהו מקבלת לידיה מפרט ועליה לבחור זוכה במכרז ולהגיע עמו לתנאים והסכמות, הדברים מתנהלים לטובתנו