מליאת מועצת שוהם אישרה בישיבתה האחרונה תיקון לחוק העזר לשוהם (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והנקיון). התיקון מחמיר את ההגבלות הקיימות בחוק העזר על ביצוע עבודות שיפוצים, תיקונים ובנייה על מנת לצמצם את מפגעי הרעש באיזורי מגורים ולשפר את איכות חייהם של התושבים, וכן לאזן בין האינטרס של מניעת רעש לבין הצרכים הציבוריים. התיקון כפוף לאישור השר להגנת הסביבה ומשרד הפנים ויכנס לתוקף עם פרסומו ברשומות

כלים

חברת המועצה, דפנה רענן-כהן, מחזיקת תיק איכות הסביבה: "למזעור מטרדי רעש חלק חשוב בשמירה על איכות החיים בשוהם. לצד פיתוח היישוב, הן בבנייה הציבורית והן בבנייה למגורים, אנו רואים חשיבות רבה בשמירה על השקט בשעות המנוחה".

במסגרת תיקון סעיף 107 לחוק העזר, שעניינו בתיקונים ושיפוצים, קובעת מועצת שוהם איסור לביצוע עבודות תיקונים ושיפוצים מהשעה 20:00 (במקום 22:00) ובין השעות 17:00 בערבי ימי מנוחה עד ל-7:00 למחרת יום המנוחה (במקום חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה ועד מוצאי יום המנוחה). בנוסף קובע התיקון לחוק איסור לביצוע עבודות תיקונים ושיפוצים באמצעות מכונה בין השעות 14:00 ל-16:00.

תיקון סעיף 108 לחוק העזר, שעניינו בבניה, אוסר על הפעלת מכונה לצרכי חפירה, בניה, הריסה או ביצוע עבודות כיוצא באלה, עד השעה 7:00 (במקום 6:00) ובין השעות 17:00 בערבי יום מנוחה ל-7:00 למחרת יום המנוחה (במקום חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה ועד מוצאי יום המנוחה).

התיקון מתיר הפעלת מוכנה במועדים בהם נקבע איסור במקרים בהם ניתן אישור ראש המועצה בכתב לפיו חשיבותן הציבורית של העבודות מצדיקה את ביצוען במועדים אלה. התיקון מגביל ביצוען של עבודות כאלה לעד 10 ימים בשנה.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS