פלישה לאדמות מדינה

(דרום)

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה ומשרד הפנים, בסיוע כוחות משטרה, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב, במסגרתו נהרסו ופונו 10 מיקרים של הסגת גבול באדמות המדינה ובנייה בלתי חוקית. במסגרת מבצע זה פונה ניסיון פלישה חוזר בנחל דודאים ("אל עראקיב") שם פונו 3 מבנים בלתי חוקיים, שהוקמו בניגוד לפסיקת בית המשפט.

(צפון)

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל ומפקחי מועצת משגב פינו מבנה בלתי חוקי שהוקם על אדמות מדינה המיועדות לשמש כשטח ציבורי פתוח, ללא היתר ובניגוד לחוק. לפי ההערכות המבנה הוקם על ידי בני הנוער ביישוב. הסגת גבול באדמות המדינה היא עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל

(הדופק הפלילי)

מפקחי רשות מקרקעי ישראל הגישו תלונה למשטרה כנגד מוחמד שאמי ראש מועצת ג'דידה מכר וכנגד שני בניו, באשמת הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל. מפקחי הרשות איתרו לאחרונה התחלה של בנייה בלתי חוקית על אדמות מדינה המיועדות לשיווק למגורים בכפר, כאשר לפי החשדות ראש המועצה ובניו הם אלו שפלשו לשטח – ללא היתר ובניגוד לחוק. ברשות החלו להיערך להריסת היסודות ופינוי השטח בליווי המשטרה ולהגשת תביעות כספיות

(בארץ)

מקווה טהרה שהחל להיבנות כפלישה לאדמות המדינה באיזור קדיתא נהרס על ידי מפקחי רשות מקרקעי ישראל בליווי כוחות משטרה, תוך כדי ניסיונות של התנגדות אלימה מצד תושבי המקום. אגן המקווה הוקם לאחרונה על ידי מסיגי גבול שזהותם איננה ידועה לרשות, על אדמות מדינה המיועדות לשמש לחקלאות

(דרום)

לולי תרנגולות בלתי חוקיים שהוקמו כפלישה לאדמות המדינה בשכונת נווה שלום בלוד, פונו מהקרקע בעקבות פעולות אכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל. הקרקע שגודרה ע"י הפולש מיועדת לשיווק במכרז למגורים שיתפרסם בקרוב

(ירושלים)

פינוי עצמי נוסף של פולש לאדמות המדינה: מבנה בלתי חוקי שגודלו כ-100 מ"ר ואשר הוקם ללא היתר ובניגוד לחוק, בתוך יער על אדמות מדינה, בסמוך למושב כפר אוריה, פונה באופן עצמי ע"י הפולש. הפינוי בוצע לאחר שמפקחי רשות מקרקעי ישראל הזהירו את הפולש כי אם לא יתפנה בעצמו יפונה על ידי הרשות ויהיה חשוף לתביעות כספיות ופליליות

(בארץ)

מבנה ששימש כישיבה אשר הוקם בפלישה לאדמות המדינה האסורות בבניה ביער ירושלים פונה מהקרקע בעקבות פעולות אכיפה משותפת של מפקחי רשות מקרקעי ישראל, עיריית ירושלים, קק"ל והסיירת הירוקה. המבנה הגדול ששימש את הישיבה הוקם על אדמות מדינה בשטח של כחצי דונם בתוך תחום היער, ללא היתר ובניגוד לחוק. לאחר הפינוי ניסו אנשי הישיבה לחזור לשטח אך פונו בשנית

(בעלי חיים)

פנסיון לסוסים שהוקם ללא היתר ובניגוד לחוק על אדמות מדינה בדימונה, פונה ע"י מסיגי הגבול שניסו להשתלט על הקרקע, בעקבות פעולות אכיפה של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל. הפולשים שהקימו עסק על קרקע לא להם נאלצו להתפנות לאחר שמפקחי הרשות הבהירו להם כי אם לא יפנו את הקרקע בעצמם הם יפונו לפי החוק ואף ייתבעו על עלויות הפינוי

(צפון)

שטח של כ 5,000 מ"ר, אדמות מדינה המיועדות למרעה, גודר על ידי מסיגי גבול בשם ראייק ועלאא בלוט, פולשים סדרתיים אשר פלשו לאדמות המדינה בעבר. הגדר, פונתה על ידי מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י) והסיירת הירוקה

(השרון)

חוות סוסים שהוקמה ללא היתר ובניגוד לחוק על אדמות מדינה המיועדות לשמש ככביש שיאפשר את הרחבת ג'לג'וליה, פונתה ע"י מסיגי הגבול שניסו להשתלט על הקרקע, בעקבות פעולות אכיפה של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל. הפולשים נאלצו להתפנות לאחר שהובהר להם כי אם לא יפנו את הקרקע בעצמם הם יפונו לפי החוק ואף ייתבעו על עלויות הפינוי