עמית ברכה

(מים)

אדם טבע ודין על מסקנות ועדת החקירה: "על ראש הממשלה לטפל במשבר המים כפי שמטפלים בבעיות הביטחון של מדינת ישראל". ב'אדם טבע ודין' הביעו סיפוק רב ממסקנות ועדת החקירה הממלכתית בנושא ניהול משק המים, שאימצה למעשה את רוב ההמלצות של מומחי אדם טבע ודין שהוגשו לה