סיעוד

(דעות)

bizksdhihאין אנו מתייחסים בכבוד הראוי לזקנינו. אנחנו מפלים אותם על רקע גילם (Ageism) כשאנו דורשים מהם, לדוגמה: תשלום כפול בגין חידוש רשיון נהיגה; אנחנו פוגעים בזכויותיהם הרפואיות כשהם מגיעים לטיפול לאחר שעברו ארוע מוחי או לבבי, כשעדיין, למרות נסיונות ממשלתיים, אנחנו שולחים אותם לסיעוד ולא לשיקום; אנחנו מעליבים אותם כשאיננו משפרים את זכויותיהם להקלות במס אחרי פרישתם, במקרה שהם יכולים עדיין לתרום לחברה בתעסוקות שונות ורבות ההולמות את כישוריהם ולכן אין הם יוצאים לעבודה ומסתפקים בקצבתם

(לימודים)

open_dayמפגשים אישיים עם ראשי חוגים ופטור מדמי הרשמה ביום פתוח במכללה האקדמית צפת: 5 באוגוסט 2010, 13:00-18:00. הצלחתו של היום הפתוח האחרון במכללה האקדמית צפת, בעקבותיו נרשמו עשרות סטודנטים ללימודים, הביאה לקיומו של יום פתוח נוסף שיערך ב-5 לאוגוסט 2010.