נחל דודאים

(דרום)

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, בסיוע כוחות משטרה, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב, במסגרתו נהרסו ופונו 17 ניסיונות פלישה ובנייה בלתי חוקית שהוקמו על אדמות מדינה, 14 מתוכם פונו על ידי הפולשים עצמם. במסגרת מבצע זה פונה ניסיון פלישה חוזר בנחל דודאים ("אל עראקיב") שם פונו 3 מבנים בלתי חוקיים, שהוקמו בניסיונות פלישה חוזרים וחדשים בניגוד לפסיקת בית המשפט.

(דרום)

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה ומשרד הפנים, בסיוע כוחות משטרה, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב במסגרתו נהרסו ופונו 18 מבנים וניסיונות פלישה בלתי חוקיים שהוקמו על אדמות מדינה. במסגרת מבצע זה פונה ניסיון פלישה חוזר בנחל דודאים ("אל עראקיב") שם פונו 5 מבנים בלתי חוקיים

(דרום)

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה ומשרד הפנים, בסיוע כוחות משטרה, ביצעו בשבוע שעבר מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב במסגרתו נהרסו ופונו 14 מבנים בלתי חוקיים שהוקמו על אדמות מדינה. במבצע זה פונה ניסיון פלישה חוזרת בנחל דודאים ("אל עראקיב").

(דרום)

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, בסיוע כוחות משטרה מיחידת יואב ומפקחי משרד הפנים ביצעו בשבוע שעבר מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב במסגרתו נהרסו ופונו 5 מבנים בלתי חוקיים שהוקמו במסגרת פלישה חוזרת בנחל דודאים ("אל עראקיב"). בנוסף פונו שלושה מיקרים נוספים של פלישה לאדמות המדינה בנגב מתוקף צווי משרד הפנים

(הדופק הפלילי)

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, בסיוע כוחות משטרה ביצעו בשבוע שעבר מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב במסגרתו נהרסו ופונו 14 מבנים בלתי חוקיים שהוקמו על אדמות מדינה, לרבות ניסיון פלישה חוזרת בנחל דודאים ("אל עראקיב"). במהלך המבצע החלו יידויי אבנים באזור ואדי נעם שטופלו ע"י יחידת יואב של משטרת ישראל

(בארץ)

חריש עמוק: רשויות האכיפה, בהובלת החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, החלו בהקשחת צעדי האכיפה מול הפלישות החוזרות ונשנות לאדמות המדינה בנחל דודאים ("אל עראקיב"). הקרקעות הסובבות את בית העלמין נחרשו היום בצעד בעל השלכות משפטיות המכין את הקרקע להגשת כתבי אישום על הסגת גבול פלילית נגד הפולשים המפירים פסיקות חוזרות ונשנות של בתי המשפט. בחבילת צעדי האכיפה החדשים ייכללו גם תביעות ביזיון בית המשפט ותביעות כספיות על הוצאות האכיפה של המדינה

(דרום)

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, משרד הפנים והסיירת הירוקה, בסיוע כוחות משטרה ביצעו השבוע מבצע אכיפה מרוכז במסגרתו נהרסו ופונו 5 מבנים בלתי חוקיים שהוקמו על אדמות מדינה ברחבי הנגב, לרבות ניסיון פלישה חוזרת בנחל דודאים (אל עראקיב). מפקחי רשות מקרקעי ישראל מתכננים בימים אלו חבילת צעדי אכיפה חדשים נגד פולשי אל עראקיב, שפלשו לקרקע בפעם ה- 73

(רכב)

עשרה מיקרים של בנייה בלתי חוקית ופלישה אל אדמות מדינה בנגב פונו במסגרת מבצע אכיפה מרוכז של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, משרד הפנים והסיירת הירוקה, בסיוע כוחות משטרה. במסגרת המבצע פונו שני מגרשים בלתי חוקיים למכירת רכב ברהט ובשגב שלום ונהרסו בפעם ה- 72 מבנים בלתי חוקיים שהוקמו ע"י הפולשים בנחל דודאים ("אל עראקיב")

(דרום)

עם תחילת השבוע,חזרו מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל לנחל דודאים ("אל עראקיב"), וגילו כי במהלך סוף השבוע שבו הפולשים הבדואים והקימו 6 מבנים בלתי חוקיים באתר שבית המשפט הורה לפנותו. המבנים, יחד עם ארבעה מיכלי מים גדולים שהוצבו במקום, ללא אישור ובניגוד לפסיקת בית המשפט, פונו באופן מיידי

(הדופק הפלילי)

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, בסיוע כוחות משטרה, פינו כ- 20 מבנים בלתי חוקיים שנבנו בשנים האחרונות ע"י פולשים בדואים בנחל דודאים ("אל עראקיב"), בסמוך לבית קברות. במסגרת הפעילות פונו מבנים ששימשו לצרכים פרטיים (מבני מגורים, מחסנים, דירי כבשים וכדומה) שהוקמו בסמוך לשטח בית קברות. הפעילות התנהלה תוך הקפדה על קדושת מתחם בית הקברות הסמוך, כאשר סככות האבלים והקברים עצמם היו מחוץ לתחום שטח הפינוי. במהלך המבצע נעצרו 11 איש ע"י המשטרה לאחר שניסו להפריע למהלך התקין של הפינוי.