המטה לפיתוח אזורי במשרד התמ"ת בשיתוף ארגון הג'וינט יפתחו מרכז תעסוקה במעלות תרשיחא במסגרת תכנית "רשות מקדמת תעסוקה". מרכז התעסוקה מיועד לאלפי בלתי מועסקים בפריפריה ויוקם במודל הפעלה ייחודי, בו הרשות המקומית מעורבת באופן משמעותי בהתאמת ההון האנושי לצרכי הפיתוח הכלכלי באזור

כלים

השבוע (27.12) ייפתח מחדש מרכז תעסוקה בעיר מעלות-תרשיחא, במסגרת תכנית "רשות מקדמת תעסוקה", מטרתו- לספק פתרון תעסוקתי במודל הפעלה מקומי, בהתאם לתהליכי פיתוח כלכלי באזור, תוך מתן מענה למגוון אוכלוסיות מוחלשות בשיתוף הגורמים המקומיים.

סל השירותים, שיוענק במרכז נועד לשרת מגוון רחב של קהלי יעד ולכן יכלול כלים ומסלולים רבים: ביצוע אבחונים והכוונה מקצועית, סדנאות להקניית כישורים בעולם העבודה, הדרכה בניהול כלכלת המשפחה, הקניית מיומנויות בסיסיות בעולם העבודה, הפניה להכשרות מקצועיות, סיוע בכתיבת קו"ח, סימולציות לראיונות עבודה, בניית מאגר מעסיקים ומשרות, סיוע בחיפוש עבודה, עידוד יזמות עסקית וכישורי ניהול עסק, ליווי ותמיכה במהלך ולאחר השמה ובניית מערך התנדבות מקדמת תעסוקה בקהילה.

מנהל המטה לפיתוח אזורי במשרד התמ"ת, מר אבי פלדמן: "בחנו לעומק את התוכנית. במסגרת מחקר, שהזמין המשרד, גובש ונבחן מודל להפעלה ארוכת טווח. בעקבות כך החלטנו כי תכנית "רשות מקדמת תעסוקה" תהפוך לתכנית רב שנתית ותורחב משמעותית ליישובים נוספים באזור הנגב והגליל".

שר התמ"ת, שלום שמחון: "תוכנית 'רשות מקדמת תעסוקה' באה לספק מענה לצרכים התעסוקתיים-קהילתיים-כלכליים של אלפי בלתי מועסקים בפריפריה, במסגרת המאמץ הכולל, שמוביל משרד התמ"ת להעלות את שיעור המועסקים במשק בקרב אוכלוסיות, המתקשות להשתלב בשוק העבודה. "שיתוף הפעולה עם הרשות המקומית יאפשר לספק פתרונות תעסוקתיים בקרב אוכלוסיות יעד, המבקשות להשתלב בעבודה בפריפריה, לרבות זוגות צעירים וסטודנטים, המהווים אוכלוסיות יעד חשובות".

ראש העיר, שלמה בוחבוט: "עשינו מאמצים רבים כדי להיכלל בתוכנית החשובה, והיא מהווה מרכיב מרכזי במדיניות שלנו להיות עיר מקדמת תעסוקה וכלכלה. שיתוף הפעולה ההדוק עם משרד התמ"ת שם במרכזו את התאמת התוכניות השונות למאפייני העיר, וכך נוצרים תהליכים מחוללי שינוי וצמיחה"

המרכז במעלות תרשיחא נפתח לראשונה ב-2007 ונסגר לאחר שלוש שנים מסיבות תקציביות. המטה לפיתוח אזורי בתמ"ת החליט על פתיחה מחודשת בתקציב כולל של כ-2.5 מליון ש"ח מאיגוד תקציבים של הרשות המקומית, משרד לפיתוח הנגב והגליל, משרד הבינוי והשיכון, משרד הביטחון וארגונים נוספים.

המרכז מתבסס על תשתית עירונית, המפתחת את תחום התעסוקה בשיתוף הקהילה (מעסיקים מקומיים והרשות המקומית), בהתאמה לתהליכים של פיתוח כלכלי-תעסוקתי: אמנה יישובית, ועדת היגוי מקומית למרכז, פורומים עירוניים ועוד. כמו כן, גיוס כוח האדם במרכז, לרבות מנהל המרכז, מנהלן ורכזי ההשמה, הכשרה ומעסיקים, יבוצע ברמה היישובית.

התוכנית תיתן מענה ייחודי לעיר מעלות תרשיחא ותהווה מרכיב חשוב במאמציי הרשות המקומית להגדיל את מספר ההשמות והגדלת מספר המועסקים בעיר. בנוסף, מושקעים מאמצים רבים באיתור משרות ראויות ואיכותיות לצעירים משכילים כדי להשאירם בעירם, ותוכנית עיר מקדמת תעסוקה תתמקד באוכלוסיית הצעירים.

אוכלוסיית היעד של המרכז מונה 1,648 איש מתושבי מעלות-תרשיחא, הכוללת אוכלוסייה עולים ענפה ומרקם אנושי מגוון ועשיר מבחינה

תרבותית ודתית כאחד. אחוז האבטלה בעיר עומד על כ-7 % והדבר משפיע על נכונותם של צעירים ומשכילים בני העיר, לבחור להישאר בה ולבנות בה את עתידם. על מנת לספק מענה להרכב האוכלוסייה הייחודי בעיר, לטפל בנתוני האבטלה ובמאמץ לעודד את המשך צמיחתה, בחר המטה לפיתוח אזורי במשרד התמ"ת להפעיל מחדש את מרכז התעסוקה במעלות- תרשיחא במסגרת תכנית "רשות מקדמת תעסוקה".

תכנית "רשות מקדמת תעסוקה" הוקמה בשנת 2005 ביוזמת משרד התמ"ת במימון הג'וינט, מתווה מודל, המאפשר לרשות המקומית להנהיג מדיניות המותאמת למאפייני היישוב בשיתוף משרדי הממשלה: התמ"ת, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, אגף שיקום שכונות במשרד השיכון.

התכנית מיועדת לאוכלוסיה, שאינה מקבלת קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי: צעירים, בני 45+, בעלי מוגבלויות, חרדים, עולים, מיעוטים, חסרי ניסיון תעסוקתי, בעלי ניסיון תעסוקתי רב, בעלי ניסיון תעסוקתי לא יציב, עובדים עניים ועובדים בתת תעסוקה.

בין השנים 2007-2009 הושמו בתכנית 514 משתתפים. מתוכם 65.2% אשר הינם השמה רב שנתית מסך המשתתפים בשנים אלו. פוטנציאל כניסת משתתפים שנתי למרכז עומד על 774 איש. מרכז התעסוקה במעלות- תרשיחא מצטרף לשורה של מרכזים, אשר הוקמו במסגרת "תוכנית רשות מקדמת תעסוקה" ומופעלים על ידי החברה למתנ"סים, בין היתר בעכו, כרמיאל, קריית שמונה, סחנין, טמרה כאבול, בית שאן ואום אל פחם וכן מרכזים נוספים, אשר עתידים להיפתח בעקבות הפיכתה לתוכנית רב- שנתית.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS