לאור המירוץ לבחירות שהחל בשבוע שעבר, עולים יותר מפעם המילים מנהיגות והנהגה. העידן המודרני מתאפיין בשינוי גיאופוליטית מואצת בה משטרים מתחלפים, תהליכים דמוגרפיים הופכים מן היסוד יחסי רוב ומיעוט, וכוחות חברתיים חדשים כובשים להם הגמוניה ומשנים סדרים מדיניים

כלים

עד כמה צריך המנהיג בחברה הדמוקרטית החדשה להישמע לתביעות העם, ומה הם הקווים האדומים – אם יש כאלו – בהם עליו להציב את הגבולות? האם חל שינוי, והאם צריך להתחולל שינוי כלשהו, בבסיסי הלגיטימציה מהם שואב המנהיג הדמוקרטי את עוצמתו? מה משמעותם של כללי משחק חדשים, בעולם מקוון של רשתות חברתיות, לגבי ההנהגה הדמוקרטית?

תחת הנושא "מנהיגות פוליטית בעולם של תמורות", יתקיים מחר הכנס השלישי של המחלקה לישראל במזרח התיכון של המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון, אשר יעסוק בשאלות הנ"ל.

כך למשל, ד"ר צבי מגן – מהמכון למחקרי ביטחון לאומי – יסביר מדוע לאור האביב הערבי רוסיה עורכת הערכה מחדש של מצבה באזור ויתכן כי יחסה לישראל ישתנה לטובה.פרופ' אלכסנדר בליי – ראש המרכז לחקר המזרח התיכון – יציג את יחסי הכוחות הגלויים והסמויים במשולש מצרים-ערב הסעודי-ישראל ואלו שינויים מתרחשים ויתרחשו בתקופה הקרובה לאו המגמות החדשות באזור.ברמה המקומית בתוך ישראל, יציג ד"ר אודי לבל – חוקר צבא וחברה וזוכה פרס רה"מ – את השינוי בהנהגה הישראלית מהובלה של החברה לריצוי. שאלה זו מתחדדת במיוחד לאור מערכת הבחירות המתרגשת לבוא.

את הכנס יפתחו יגאל כהן אורגד – נגיד המרכז האוניברסיטאי; פרופ' ישראל נבנצאל – דיקן הפקולטה למדעי החברה; ד"ר איטה ביק – ראש המחלקה לישראל במזרח התיכון.

מארגן ומסכם הכנס הוא ד"ר אייל לוין, אשר יפרט על נושא מקבלי ההחלטות במדינת ישראל.

הכנס יחל בשעה 9:00 ויסתיים ב-16:00, בבניין "השער" (51) במרכז האוניברסיטאי, כיתה 51.3.55.הציבור מוזמן.

מצ"ב הזמנה ולו"ז הכנס.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS