הכנס מציין מהפך ברשויות המקומיות שמתקיים ביוזמת ארגוני הסביבה, המשרד להגנת הסביבה ומרכז השלטון המקומי: לראשונה בישראל, התושבים יהיו שותפים בקבלת החלטות בשקיפות מוחלטת בכל הנוגע לנושאים סביבתיים חשובים ועקרוניים במקומות מגוריהם

כלים

בשנים האחרונות חלו שינויים רבים במודעות ובדפוס הפעילות הסביבתית ברשויות המקומיות. בעקבות חוק שיזמו ארגוני הסביבה בשנת 2006, הוקמו כ-250 ועדות איכות סביבה ביישובים בכל רחבי הארץ, והן מגלות פעלתנות ויזמות סביבתית ומקדמות תוכניות עבודה מעשיות. לראשונה נדרשות הרשויות למנות נציגי ציבור כחברים קבועים בוועדות ולשתף אותם בקבלת ההחלטות.

לדברי נאור ירושלמי, מנכ"ל חיים וסביבה – ארגון הגג של ארגוני הסביבה, הקמת וועדות אלה הניחה בסיס חשוב לקידום דמוקרטיה השתתפותית בעיריות, ולבניית מערכת של דיאלוג ושותפות בין הרשות המקומית ונבחרי הציבור לבין קהלים וקהילות. ארגוני הסביבה מקווים, כי מהלך זה יביא לחיזוק הדמוקרטיה המקומית ויגשר על הפערים וחוסר האמון המתרחבים בין הציבור לבין מוסדות השלטון. תהליך זה מתאפשר באמצעות המאפיינים הייחודיים של ועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות:

1. הרכב הועדות: בנוסף לחברי מועצת העיר, בוועדות חברים נציגי ציבור העוסקים בנושא הסביבתי, וכן משקיף מטעם ארגוני הסביבה ונציג של השר להגנת הסביבה. הרכב זה מחייב שקיפות, ומקדם פתיחות לרעיונות חיצוניים ולתשומות של הציבור ושל ארגונים אזרחיים.

2. עולם התוכן: בשנים האחרונות נהפך הנושא הסביבתי לנושא מרכזי בעולם ובארץ. זהו נושא חדש, מעניין ובעל חשיפה תקשורתית גבוהה, ולכן נוצרת מוטיבציה לעסוק בו, המושכת אליו גורמים נוספים ומגוונים. עובדה זו נותנת לוועדה ולחבריה יוקרה ומוסיפה לנראות הציבורית והתקשורתית של העשייה.

3. סביבה תומכת: ארגוני הסביבה והמשרד להגנת הסביבה מציעים תמיכה, כלים וליווי לפעילות הוועדות, ומשקיעים מאמץ רב בקידום איכות הסביבה במישור המקומי.

4. לאור הגידול בתקציבים שיועברו לרשויות המקומיות בשנים הקרובות מהמשרד להגנת הסביבה, בעיקר לטיפול בפסולת ושימור משאבי אנרגיה ומים, גוברת עוד יותר חשיבות פעילותן של ועדות אלה, שביכולתן להשפיע על ניתוב המשאבים ולפקח על ביצוע הפרויקטים.

הכנס הארצי הראשון של חברי ועדות איכות הסביבה המקומיות, שיתקיים מחר (23.12) ישלב סיפורי הצלחה של ועדות מרשויות שונות, עדכונים על תוכניות המשרד להגנת הסביבה לסיוע לרשויות, היכרות עם הפרויקטים של מרכז השלטון המקומי בנושא ניהול משאבי אנרגיה, מים ופסולת, והצגה של פעילות ארגוני הסביבה ואפשרויות תמיכה בחברי הועדות.

הכנס מתקיים במעמד ח"כ גלעד ארדן – השר להגנת הסביבה. בין הדוברים בכנס יהיו עמרם מצנע – לשעבר ראש עיריית חיפה ויו"ר הועדה הקרואה בירוחם, מוסי רז – ח"כ לשעבר ויו"ר "חיים וסביבה" – ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל, וגיל ליבנה – ראש מועצת שוהם ויו"ר ועדת איכות הסביבה של מרכז השלטון המקומי.

הדיון המרכזי יביא מודלים וסיפורי הצלחה של ועדות איכות סביבה מרשויות שונות, שיציגו יושבי ראש הועדות: סגנית ראש עיריית ירושלים נעמי צור, סגן ראש עיריית מודיעין לשעבר אלכס ויינרב, חבר מועצת העיר בית שמש יעקב דירנפלד וחבר מועצת העיר אשקלון יורם שפר. כמו-כן ידברו נאור ירושלמי, מנכ"ל "חיים וסביבה" ויו"ר ועדת איכות הסביבה בנס ציונה, יורם הורוביץ, סמנכ"ל שלטון מקומי, חינוך וקהילה במשרד להגנת הסביבה, אורלי רונן, מנהלת המרכז לקיימות מקומית במרכז השל, סיגלית רחמן – הממונה על קיימות מקומית במשרד, ומילכה כרמל – היועצת הסביבתית של מרכז השלטון המקומי.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS