כנס החינוך השלישי של מכון ון ליר יתקיים בסוף חודש מאי, במעמד ראש עיריית ירושלים מר ניר ברקת, ובהשתתפותם של מכובדים מן הארץ ומן העולם: אנשי חינוך, אנשי אקדמיה, נציגים מן המגזר השלישי וקובעי מדיניות מתחומים מגוונים.

23-24 במאי.

כנס ון ליר לחינוך הוא שיאה של העשייה השנתית במרכז לחשיבה אסטרטגית בחינוך והבמה המרכזית לחשיפת העבודה הנעשית בו. הכנס נועד לעודד שיח מקצועי בין אנשי חינוך, אקדמאים, נציגים מן המגזר השלישי וקובעי מדיניות מתחומים מגוונים וממקומות שונים בארץ ובעולם. שיח זה מתקיים בכנס במגוון אופנים: סדנאות, קבוצות עבודה, בימות חינוך וכנס פתוח לקהל.

מכון ון ליר בירושלים הוקם על ידי משפחת ון ליר במטרה לקדם את הידע האנושי בתחומי הפילוסופיה, החברה והתרבות. מאז 1959 המכון משמש מרכז ללימודים מתקדמים ולשיח ציבורי אינטלקטואלי. תרומתו של גרעין חוקרים בעלי שם העובדים במכון אפשרה את יישומן המוצלח של רפורמות ושל גישות חדשניות בתחום החינוך הפורמלי והלא-פורמלי. המכון ממשיך כיום במימוש החזון שהציב לעצמו בתחומי התרבות, הזהות והלכידות החברתית.

מרגולציה לאמון.

מערכות חברתיות מורכבות מתנהלות מתוך מתח דיאלקטי בין רגולציה לאמון. הן אינן יכולות להתנהל בלא מנגנונים של רגולציה, ובאותה מידה האמון הוא יסוד הכרחי לקיומן. בתחום החינוך המתח הזה חריף במיוחד. במהותו, החינוך מכוון לטיפוח האדם והחברה, והאמון מונח בלבו של תהליך החינוך הן כאמצעי והן כמטרה. עם זאת, מערכת חינוך איננה יכולה לפעול בלא מנגנונים רגולטיביים.

כנס ון ליר לחינוך, שיוקדש השנה למתח בין אמון לרגולציה, הוא שיאה של פעילות המכון בנושא חשיבה אסטרטגית בחינוך. מטרת הכנס היא לעורר דיון ציבורי ומקצועי במשמעויות הפדגוגיות, הניהוליות והפרופסיונליות של מערכת היחסים בין רגולציה לאמון, ובהשלכותיהן על קביעת מדיניות חינוכית. בכנס משתתפים מן הארץ ומן העולם: אנשי חינוך, אנשי אקדמיה, נציגים מן המגזר השלישי וקובעי מדיניות מתחומים מגוונים.

הכנס כולל פעילויות מגוונות: סדנאות למנכ"לי משרדי חינוך, למנהלי בתי ספר ולמורים; קבוצות עבודה משולבות לבעלי התפקידים השונים; הרצאות וסימפוזיונים פתוחים לקהל הרחב. לכנס חברו אנשים וארגונים מרכזיים בשדה החינוך. הם היו שותפים בבחירת נושאי הכנס, בתכנונו ובעיצובו, וייקחו חלק גם בהכנת המסמכים המקצועיים שייכתבו בעקבות הכנס  ויוגשו למקבלי ההחלטות במערכת החינוך. בכנס ישתתפו, בין השאר, בכירי מערכת החינוך בישראל וכן מנכ"לי משרדי חינוך, מנהלים, מורים וחוקרים מרחבי העולם: אונטריו (קנדה), אסטוניה, ארצות הברית, ברזיל, בריטניה, דנמרק, הולנד, יפן, ישראל, נורווגיה, פולין, פינלנד, ספרד, צ'כיה וצרפת.

 לקראת הכנס יערך מחקר הבוחן כיצד מורים ומנהלים בישראל מבינים את המושג אמון.

כמו כן נכתב נייר מדיניות המתאר את היחסים בין השלטון המרכזי לבין השלטון המקומי מן הפרספקטיבה של רגולציה ואמון בחינוך בישראל. להלן מוצגים תקצירים שלהם. ניתן למצוא את המסמכים המלאים באתר הכנס www.itec.org.il

* בונים אמון במערכת החינוך בישראל: תפיסות של מורים ומנהלים

* הסדרה מחודשת של היחסים בין הרשויות המקומיות למשרד החינוך

כלים

כנס החינוך השלישי של מכון ון ליר יתקיים בסוף חודש מאי, במעמד ראש עיריית ירושלים מר ניר ברקת, ובהשתתפותם של מכובדים מן הארץ ומן העולם: אנשי חינוך, אנשי אקדמיה, נציגים מן המגזר השלישי וקובעי מדיניות מתחומים מגוונים.

23-24 במאי.

כנס ון ליר לחינוך הוא שיאה של העשייה השנתית במרכז לחשיבה אסטרטגית בחינוך והבמה המרכזית לחשיפת העבודה הנעשית בו. הכנס נועד לעודד שיח מקצועי בין אנשי חינוך, אקדמאים, נציגים מן המגזר השלישי וקובעי מדיניות מתחומים מגוונים וממקומות שונים בארץ ובעולם. שיח זה מתקיים בכנס במגוון אופנים: סדנאות, קבוצות עבודה, בימות חינוך וכנס פתוח לקהל.

מכון ון ליר בירושלים הוקם על ידי משפחת ון ליר במטרה לקדם את הידע האנושי בתחומי הפילוסופיה, החברה והתרבות. מאז 1959 המכון משמש מרכז ללימודים מתקדמים ולשיח ציבורי אינטלקטואלי. תרומתו של גרעין חוקרים בעלי שם העובדים במכון אפשרה את יישומן המוצלח של רפורמות ושל גישות חדשניות בתחום החינוך הפורמלי והלא-פורמלי. המכון ממשיך כיום במימוש החזון שהציב לעצמו בתחומי התרבות, הזהות והלכידות החברתית.

מרגולציה לאמון.

מערכות חברתיות מורכבות מתנהלות מתוך מתח דיאלקטי בין רגולציה לאמון. הן אינן יכולות להתנהל בלא מנגנונים של רגולציה, ובאותה מידה האמון הוא יסוד הכרחי לקיומן. בתחום החינוך המתח הזה חריף במיוחד. במהותו, החינוך מכוון לטיפוח האדם והחברה, והאמון מונח בלבו של תהליך החינוך הן כאמצעי והן כמטרה. עם זאת, מערכת חינוך איננה יכולה לפעול בלא מנגנונים רגולטיביים.

כנס ון ליר לחינוך, שיוקדש השנה למתח בין אמון לרגולציה, הוא שיאה של פעילות המכון בנושא חשיבה אסטרטגית בחינוך. מטרת הכנס היא לעורר דיון ציבורי ומקצועי במשמעויות הפדגוגיות, הניהוליות והפרופסיונליות של מערכת היחסים בין רגולציה לאמון, ובהשלכותיהן על קביעת מדיניות חינוכית. בכנס משתתפים מן הארץ ומן העולם: אנשי חינוך, אנשי אקדמיה, נציגים מן המגזר השלישי וקובעי מדיניות מתחומים מגוונים.

הכנס כולל פעילויות מגוונות: סדנאות למנכ"לי משרדי חינוך, למנהלי בתי ספר ולמורים; קבוצות עבודה משולבות לבעלי התפקידים השונים; הרצאות וסימפוזיונים פתוחים לקהל הרחב. לכנס חברו אנשים וארגונים מרכזיים בשדה החינוך. הם היו שותפים בבחירת נושאי הכנס, בתכנונו ובעיצובו, וייקחו חלק גם בהכנת המסמכים המקצועיים שייכתבו בעקבות הכנס  ויוגשו למקבלי ההחלטות במערכת החינוך. בכנס ישתתפו, בין השאר, בכירי מערכת החינוך בישראל וכן מנכ"לי משרדי חינוך, מנהלים, מורים וחוקרים מרחבי העולם: אונטריו (קנדה), אסטוניה, ארצות הברית, ברזיל, בריטניה, דנמרק, הולנד, יפן, ישראל, נורווגיה, פולין, פינלנד, ספרד, צ'כיה וצרפת.

 לקראת הכנס יערך מחקר הבוחן כיצד מורים ומנהלים בישראל מבינים את המושג אמון.

כמו כן נכתב נייר מדיניות המתאר את היחסים בין השלטון המרכזי לבין השלטון המקומי מן הפרספקטיבה של רגולציה ואמון בחינוך בישראל. להלן מוצגים תקצירים שלהם. ניתן למצוא את המסמכים המלאים באתר הכנס www.itec.org.il

* בונים אמון במערכת החינוך בישראל: תפיסות של מורים ומנהלים

* הסדרה מחודשת של היחסים בין הרשויות המקומיות למשרד החינוך

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS