bet_goverin1_smallבחזרה לעבר בגן הלאומי בית גוברין - "ארץ אלף המערות" שבגן הלאומי בית גוברין מתעוררת לחיים בפעילות מיוחדת של רשות שמורות הטבע והגנים. שחקני קבוצת התיאטרון "היסטריה" ישחזרו את ההיסטוריה של שוכני המערות בערים העתיקות מרשה ובית גוברין . ובמערות הפעמון תתקיים "פינת הספרים" עם ספרי ילדים, לוחות משחק ופינת ישיבה וקריאה משפחתית. מה זה קולומבריום? מי פרץ את קיר המערה של חצביהו? ולמה בכלל לחיות מתחת לאדמה? שחקנים-מדריכים בשלוש פינות יקחו אתכם מתחת לפני השטח למסע מרתק שיספר את סיפור המקום בדרך מעניינת ומשעשעת .

כלים

bet_goverin1_smallבחזרה לעבר בגן הלאומי בית גוברין - "ארץ אלף המערות" שבגן הלאומי בית גוברין מתעוררת לחיים בפעילות מיוחדת של רשות שמורות הטבע והגנים. שחקני קבוצת התיאטרון "היסטריה" ישחזרו את ההיסטוריה של שוכני המערות בערים העתיקות מרשה ובית גוברין . ובמערות הפעמון תתקיים "פינת הספרים" עם ספרי ילדים, לוחות משחק ופינת ישיבה וקריאה משפחתית. מה זה קולומבריום? מי פרץ את קיר המערה של חצביהו? ולמה בכלל לחיות מתחת לאדמה? שחקנים-מדריכים בשלוש פינות יקחו אתכם מתחת לפני השטח למסע מרתק שיספר את סיפור המקום בדרך מעניינת ומשעשעת .

הפעילות בשעות 11:00 – 15:00.

הפעילות תתקיים בשבתות 6, 20, 27 במרץ.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS