חינוך סביבתי

(לימודים)

ההכרה בחשיבותה של הסביבה והשפעתה על החברה והכלכלה, הביאה את מכללת אורנים לפתח תוכנית להכשרת סטודנטים שיהיו מסוגלים להוביל שינוי ולקדם פרוייקטים סביבתיים. עד היום נלמדו נושאים ירוקים/חברתיים/סביבתיים בקורסים והשתלמויות. מעתה מציעה המכללה לחינוך תוכנית אקדמית מלאה לתואר ראשון להכשרת מנהיגים סביבתיים

(מתגייסים למען הסביבה)

במסגרת שיתוף פעולה חדש, קרן צרפת-ישראל חוברת למועצה לישראל יפה על מנת לקדם את פרויקט "האמבולנסים הירוקים" המביא את החינוך הסביבתי למחוזות המרוחקים של ישראל. הפרויקט מפעיל ניידות מאובזרות וסגלי הדרכה אקדמאיים המעבירים תכניות לימודי-סביבה ומקיימים סדנאות העשרה ברמה מקצועית גבוהה לילדי הפריפריה