חיים כץ

(חדשות הבריאות )

ועדת הבריאות מכנסת דיון דחוף במצוקת האשפוז בבתי החולים. סגן שר הבריאות ומנכ"ל המשרד יסקרו בפני הוועדה את המצב במחלקות ויפרשו תכנית לפתרון הבעיה

(ביטוח)

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בראשות ח"כ חיים כץ (ליכוד) דנה היום בהצעת החוק אשר פוצלה מחוק ההסדרים, לפיה תוקם מערכת העברת מידע וסליקה ציבורית, שתשמש את כלל הגופים המוסדיים, הסוכנים והיועצים הפנסיוניים

(הדופק הבטחוני)

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, בראשות ח"כ חיים כץ (ליכוד), קיימה היום דיון בנושא הפנסיות המשולמות לגמלאי מערכת הביטחון, לאור דרישת האוצר להצמיד את הגמלאות למדד המחירים לצרכן, כפי שנהוג במגזר הציבורי. ראש אכ"א: "גמלאי צה"ל מגיעים לפת לחם", יו"ר הוועדה ח"כ כץ: "זה רק יילך ויחמיר"

(חדשות הבריאות )

ועדת הבריאות של הכנסת אישרה: חלק ממוצרי המזון שסומנו כמכילי גלוטן ישונו ל"ללא גלוטן". ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בראשות ח"כ חיים כץ (ליכוד) אישרה היום פה אחד את תיקון תקנות בריאות הציבור בעניין סימון גלוטן במוצרי מזון

(השוק)

אושר לקריאה שנייה ושלישית: בעלי שליטה בחברה יפרעו אגרות חוב שבידם רק אחרי כל בעלי האג"ח. יו"ר הוועדה ויוזם הצעת החוק, ח"כ כץ, יצא נגד משרד המשפטים ואמר : "אתם נלחמים כמו אריות למען בעלי השליטה. חבל שאתם לא משקיעים את אותה האנרגיה למען העמיתים"

(עורכי דין)

דיון סוער התקיים היום בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בנושא שביתת הפרקליטים, בהשתתפות שר המשפטים פרופ' יעקב נאמן. במהלך הדיון ביקש יו"ר הוועדה ח"כ חיים כץ (ליכוד) לצאת להפסקה, והוא נועד בדלתיים סגורות עם שר המשפטים ועם יו"ר ועד פרקליטי המדינה, עו"ד בועז גולדברג, בניסיון להביא לפתרון המשבר. לאחר דקות ארוכות יצאו השלושה מהחדר, ללא פשרה מוסכמת

(כלכלה צודקת)

הוראת השעה הוארכה: תקרת הגבייה בביטוח הלאומי תישאר 10 פעמים הסכום הבסיסי. יו"ר הוועדה, ח"כ חיים כץ: "עכשיו נראה אם משרד האוצר מעז לפגוע בקצבאות הזקנים והחולים"

(הדופק הפוליטי)

ביום ראשון תדון וועדת שרים לחקיקה בערעור ההחלטה להתנגד להצעת חוק וועדת סל התרופות של חברי הכנסת ד"ר רחל אדטו, חיים כץ, דוד רותם, אמנון כהן ורוברט אילטוב. הערעור הוגש על ידי שר ההסברה והתפוצות, ח"כ יולי אדלשטיין

(חדשות הבריאות )

יו"ר וועדת העבודה, הרווחה והבריאות פיזר הדיון על חוק התרומות, עד אשר משרד הבריאות יציע דרכי אכיפה לחוק. ח"כ חיים כץ: "זאת ההוכחה שחיפזון חוק ההסדרים הוא מהשטן"

(כלכלה צודקת)

יושוו תנאי אלמן לאלמנה בקרנות הפנסיה הותיקות; לא תיפגע קצבת האלמנות. ברגע האחרון לפני התערבות בג"ץ: ועדת העבודה ומשרד האוצר הגיעו לפשרה. יו"ר הוועדה ח"כ חיים כץ: "תמכתי בתיקון בלב כבד", חברי הוועדה: "זהו הישג גדול"