חיים כץ

(הדופק הפוליטי)

דיון סוער בשביתת הרופאים התקיים היום בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת. יו"ר ההסתדרות הרפואית לממונה על השכר באוצר: "אתה מוליך את חברי הכנסת שולל"

(הדופק הפוליטי)

סיכום מושב החורף של הכנסת: ועדת העבודה הרווחה והבריאות בראשות ח"כ חיים כץ שומרת על תואר הוועדה הפורייה ביותר בכנסת זה הכנס השני ברציפות. הועדה בראשות ח"כ חיים כץ מובילת את החקיקה מבין ועדות הכנסת ואישרה 11 חוקים פרטיים ו-11 חוקים ממשלתיים במהלך הכנס החולף

(כלכלה צודקת)

אושר לקריאה ראשונה: תוקם מועצה ארצית לביטחון תזונתי. דו"ח מרכז המחקר והמידע של הכנסת: שני שלישים מהילדים העניים סובלים מאי-ביטחון תזונתי

(משאבי אנוש)

ועדת העבודה של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק המסדירה רישוי עבודות חשמל. ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, בראשות ח"כ חיים כץ (ליכוד), אישרה היום (ב') לקריאה שנייה ושלישית, את הצעת חוק החשמל של חברי הכנסת אלכס מילר, רוברט אילטוב וליה שמטוב (ישראל ביתנו) ורוברט טיבייב (קדימה). הצעת חוק החשמל נועדה לקבוע הסדרים חדשים בנושא רישוי עבודות חשמל

(הדופק הפוליטי)

הצעת חוק "צוללי הקישון", הצעת חוק היסטורית שיזמו קבוצת ח"כים מהקואליציה והאופוזיציה בראשות ח"כ ישראל חסון (קדימה) תביא את סוגיית הפיצויים לנפגעי הקישון על פתרונה. ההצעה תעלה לדיון מחר בועדת השרים לחקיקה

(כלכלה צודקת)

אושר לקריאה שנייה ושלישית: לא תופחת קצבתם של פורשי צה"ל שייקלטו בשב"כ, במוסד או בתעשיות הביטחוניות

(ביטוח)

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בראשות ח"כ חיים כץ (ליכוד), קיימה היום דיון בסמכויותיו של המפקח על שוק ההון לפגוע בזכויות עמיתי קרנות הפנסיה הוותיקות (סעיף 64ג' בתקנון האחיד). תיקון סמכויות המפקח הוגש לוועדה בעקבות הצעת חוק שהניח ח"כ כץ, אשר גרמה למשרד האוצר לנסח מגבלות לפעולות המפקח ולהגיש אותן לאישור הוועדה

(כלכלה צודקת)

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בראשות ח"כ חיים כץ (ליכוד) אישרה היום תקנות, לפיהן תקרת ההכנסה המזכה אלמן בקצבת שארים תעלה מ- 57% מהשכר הממוצע במשק (כ-4,750 שקלים כיום) ל- 72% (כ-6,000 שקלים כיום)

(כלכלה צודקת)

אושר לקריאה ראשונה: יוארך הניסוי בו הזכאים לגמלת סיעוד מקבלים את הכסף ישירות לידיהם. מקבלי שירותי סיעוד יוכלו לבחור: מלוא הגמלה לידיהם ובאחריותם לשלם למטפל, או שחברת כוח אדם תעסיק ו'תגזור קופון'

(ביטוח)

בדיון על ממצאי הוועדה שבחנה בטחונות לקרנות הפנסיה הגירעוניות התרעמו חברי הכנסת: "נמנע דיון ציבורי בסוגיה קריטית"