בית משפט השלום בתל אביב השית אתמול קנס כספי בהתאם לפסק דין שניתן על ידי כבוד השופטת דורית רייך שפירא על מינימרקט "המרכז" מבת ים ומנהלו עובדיה כהן בגין אי הצגת מחירים על מוצרי מזון. בעקבות ביקורת שנערכה במינימרקט המרכז ע"י חוקרי משרד התמ"ת התגלו ליקויים של אי הצגת מחירים והוטל על הנאשם קנס מינהלי קצוב בסך 800 ₪

כלים

בית משפט השלום בתל אביב השית אתמול קנס כספי בהתאם לפסק דין שניתן על ידי כבוד השופטת דורית רייך שפירא על מינימרקט "המרכז" מבת ים ומנהלו עובדיה כהן בגין אי הצגת מחירים על מוצרי מזון. בעקבות ביקורת שנערכה במינימרקט המרכז ע"י חוקרי משרד התמ"ת התגלו ליקויים של אי הצגת מחירים והוטל על הנאשם קנס מינהלי קצוב בסך 800 ₪

הנאשם בחר להגיש בקשה להישפט במקום תשלום הקנס ועל כן הגישה עו"ד טלי קינן - התובעת ממשרד התמ"ת כתב אישום נגד הנאשם בגין אי הצגת מחירים. לאחר דיון שהתקיים בפני כבוד השופטת דורית רייך שפירא הורשעו מינימרקט המרכז בבת ים ומנהלו עובדיה והושת עליהם קנס בסך 2,500 ₪ בגין אי הצגת מחירים על מוצרי מזון, וכן התחייבות בסך 7,000 ₪ .

השופטת דורית רייך שפירא מבית המשפט השלום בתל אביב התייחסה בפסק הדין לחובה להגן על זכויות הצרכנים לפי חוק הגנת הצרכן והטילה על עובדיה כהן מנהל מינימרקט "מרכז" בבת ים קנס בסך 2,500 ₪ וחייבה אותו לחתום על התחייבות להימנע מעבירה של אי הצגת מחירים בסך 7,000 ₪ לשנתיים. במשרד התמ"ת ממליצים שהצרכנים ישימו לב וידווחו לתמ"ת על בתי עסק שאינם מציגים מחירים בניגוד לחוק הגנת הצרכן.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS