הסגת גבול

(הדופק הפלילי)
במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב נהרסו ופונו 14 מבנים ב-12 פינויים שונים

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה ומשרד הפנים, בסיוע כוחות משטרה מיחידת יואב, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב, במסגרתו נהרסו מבנים בלתי חוקיים שהוקמו על אדמות מדינה ופונו 12 נסיונות פלישה. במחצית מהמקרים, הפלישות פונו ונהרסו על ידי הפולשים עצמם. במסגרת המבצע פונה ניסיון פלישה חוזר בנחל דודאים ("אל עראקיב") שם פונו 4 מבנים בלתי חוקיים חדשים, שהוקמו בניגוד לפסיקת בית המשפט. בנוסף פונו כ-10 מבנים נוספים, גדרות ו-3 סוללות עפר – כולם הוצבו על אדמות מדינה ללא היתר ובניגוד לחוק

(דרום)
 פלישה לאדמות המדינה באזור התעשייה שבאופקים, פונתה בפינוי עצמי ע"י מסיגת הגבול, חברת בנייה שהשתלטה על אדמות המדינה כאשר הקימה עליהן מבנה בשטח של כ-850 מ"ר לשימושה העסקי

בעקבות פעולות אכיפה של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, החברה שהסיגה גבול באדמות המדינה פינתה והרסה בעצמה את המבנה שהקימה ללא היתר ובניגוד לחוק על אדמות מדינה באזור התעשיה באופקים. הפולשת, חברה העוסקת בממכר חומרי בנייה שהקימה לשימושה העיסקי מבנה בשטח של כ-850 מ"ר על חשבון הקרקע הציבורית, העדיפה לפנות את המקום בעצמה כדי להימנע מתביעות כספיות ופליליות בגין פלישתה

(הדופק הפלילי)
פינוי מבנה מגורים שהוקם ע"י מסיגי גבול ללא היתר ובניגוד לחוק בישוב כסייפה

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל ומשרד הפנים, בסיוע כוחות משטרה מיחידת יואב, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב, במסגרתו נהרסו ופונו 5 ניסיונות פלישה ובנייה בלתי חוקית שהוקמו על אדמות מדינה ע"י מסיגי גבול, אחד מתוכם פונה על ידי הפולשים עצמם. באחת הפלישות, בישוב כסייפה, אחד הפולשים תקף שוטר, בעקבות תקיפתו הוא נעצר בעוד הכוחות השלימו את הריסת המבנה כמתוכנן

(ירושלים)
 פלישה לאדמות המדינה באזור התעשייה נחם, צפונית לבית שמש פונתה בפינוי עצמי ע"י מסיג הגבול

בעקבות פעולות אכיפה של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, פינה מסיג גבול בעצמו שתי מכולות שהוצבו ללא היתר ובניגוד לחוק על אדמות מדינה באזור התעשייה נחם צפונית לבית שמש. הפולש, בעל אולם אירועים שניסה להרחיב את שטחו על חשבון הקרקע הציבורית ואשר פונה בעבר מאותו שטח, העדיף לפנות את המקום בעצמו כדי להימנע מתביעות כספיות ופליליות בגין פלישתו

(דרום)
אתר הצימרים הבלתי חוקי, ובו 12 מבנים שכללו גם קראוונים לאחסון ועוד מבנה ששימש כמשרד, הוקם במושב סגולה

אתר צימרים בלתי חוקי הוקם ללא היתר על אדמות מדינה במושב סגולה. מדובר על קרקע המיועדת לחקלאות, אך בעל הנחלה עשה בה שימוש חורג כאשר הפעיל עליה אתר צימרים. בעקבות הליכים משפטיים בהם נקטה רשות מקרקעי ישראל, התקבל פסק דין המחייב את בעל הנחלה להפסיק את השימוש הבלתי מורשה בקרקע החקלאית ולהשיב את אדמת המדינה לקדמותה. הישג נרשם לאכיפה כאשר בעל הנחלה ביצע על חשבונו, פינוי עצמי מלא של אתר הצימרים והשיב את הקרקע לקדמותה

(השרון)
סיבוני פלש למגרש המיועד לשיווק למגורים בבעלות המדינה בשכונת נוף ים בהרצליה, הציב עליו קראוון, החל להתגורר בו ושיכן את כלביו בחצר

מרדכי סיבוני, תושב הרצליה אשר השתלט על קרקע בבעלות המדינה, נדרש לפנות את הקרקע לאחר שמפקחי הרשות הוציאו נגדו צו סילוק פולשים. נגד סיבוני אף הוגשה תלונה למשטרה בגין הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל. במידה וסיבוני לא יפנה את הקרקע כנדרש, הוא יפונה על ידי מפקחי הרשות בליווי כוחות משטרה

(הדופק הפלילי)
הפלישה החוזרת לאדמות המדינה, אותרה תוך כדי פעילות לניטור עבירות מקרקעין של מפקחי רשות מקרקעי ישראל במקום

מפקחי רשות מקרקעי ישראל בסיוע שוטרי מחוז ירושלים ויחידת מתפ"א, פינו בפינוי חוזר את טורשאן סלמאן וטורשאן סמיר, מסיגי גבול שפונו מהקרקע בעבר - אך שבו וניסו שוב להשתלט על אדמות בבעלות קק"ל, בצור באהר שבירושלים. בפלישה הקודמת מסיגי הגבול פלשו לשטח של כ-3 דונם, יצקו על הקרקע רצפת בטון והציבו עליה מכולות וחביות, בפלישה החוזרת הם חזרו לשטח למרות האזהרות והציבו על אדמות המדינה מכולה לשימושם. מרשות מקרקעי ישראל מבקשים להבהיר כי הסגת גבול במקרקעי ציבור היא עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל

(איזור מודיעין)
הפלישה של משפחת אבו סיאם בלוד. צילום: רשות מקרקעי ישראל

משפחת אבו סיאם, תושבי לוד אשר גידרו לשימושם הפרטי כשלושה דונם בבעלות המדינה נדרשים לפנות את הקרקע לאחר שמפקחי הרשות הוציאו נגדם צו סילוק פולשים. נגד המשפחה אף הוגשה תלונה למשטרה בגין הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל. במידה ומשפחת אבו סיאם לא יפנו את הקרקע כנדרש, הם יפונו על ידי מפקחי הרשות בליווי כוחות משטרה

(דרום)
מחסן אשר הוצב ללא היתר ובניגוד לחוק על אדמות מדינה באשקלון המהוות שטח ציבורי פתוח, פונה ע"י מסיג הגבול

מחסן אשר הוצב ללא היתר ובניגוד לחוק על אדמות מדינה באשקלון המהוות שטח ציבורי פתוח, פונה ע"י מסיג הגבול, שזהותו אינה ידועה לרשות, בעקבות פעולות אכיפה של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל

(ירושלים)
מסיגי גבול שהחלו להשתלט על אדמות מדינה בכניסה לשכונת ואדי אל ג'וז במזרח ירושלים, נדרשים לפנות את הקרקע לאחר שמפקחי רשות מקרקעי ישראל מסרו להם צו סילוק פולשים. הסגת גבול במקרקעי ציבור היא עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל

מסיגי גבול שהחלו להשתלט על אדמות מדינה בכניסה לשכונת ואדי אל ג'וז במזרח ירושלים, נדרשים לפנות את הקרקע לאחר שמפקחי רשות מקרקעי ישראל מסרו להם צו סילוק פולשים. הסגת גבול במקרקעי ציבור היא עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל