כלים

הצעת חוק PRTR (מרשם חומרים מסוכנים) אושרה היום לקריאה שנייה ושלישית בוועדת הפנים והגנת סביבה של הכנסת. עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל 'אדם טבע ודין' אשר הצעת החוק היא פרי יוזמתה בשיתוף עם המשרד להגנ"ס: "מדובר באחת מהצעות החוק הסביבתיות המתקדמות בעולם שתשים סוף להסתרת מידע על היקפי זיהום אוויר וחומרים מסוכנים הנפלטים לאוויר מתעשייה ותחבורה בישראל"

ועדת הפנים והגנת הסביבה אישרה הבוקר (ד) לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק למרשם חומרים מסוכנים, פרי יוזמת המשרד להגנת הסביבה, ח"כ דב חנין ו'אדם טבע ודין. הצעת החוק שאושרה היא מהמתקדמות בעולם בתחום ותחייב את התעשייה לחשוף נתונים אודות פליטת חומרים מסוכנים לסביבה. בנוסף, יחוייב המשרד להגנת הסביבה בהקמת מאגר מידע של כל החומרים המסוכנים שנפלטים לאוויר ופירוט מלא של מקום הפליטה.

בין החומרים הנפלטים שיפורטו: רשימת הכימיקלים המזיקים לסביבה ומזהמים את האוויר, המים והקרקע, חומרים רעילים ומסוכנים, גזי חממה, חומרי הדברה, ועוד. על פי ההצעה המרשם יתעדכן מדי שנה והדיווח השנתי ייאסף, ייבדק ויפורסם באופן שייקבע ע"י המשרד להגנת הסביבה, בהתאם להוראות החוק.

מי שיהיו חייבים בדיווח הם המזהמים השונים: תעשיה, מכוני טיהור שפכים, אתרי סילוק פסולת, ועוד. על פי ההצעה המידע ייאסף ויישמר לאורך השנים, ויוצג באתר אינטרנט פתוח לציבור, ובחינם. יש לציין כי מערכת זו של רישום וניהול כימיקלים כבר הוקמה בכ- 39 מדינות ברחבי העולם והיא חלק מדרישות ה- OECD.

עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל 'אדם טבע ודין', בירך את השר להגנת הסביבה ואת ועדת הפנים והגנת הסביבה על קידום הצעת החוק ואמר: "מדובר באחת מהצעות החוק הסביבתיות המתקדמות בעולם שתשים סוף להסתרת מידע על היקפי זיהום אוויר וחומרים מסוכנים הנפלטים לאוויר מתעשייה ותחבורה. תושבי מדינת ישראל סובלים ממפגעים סביבתיים ובריאותיים קשים הנובעים משחרור כימיקלים מסוכנים לאוויר, למים ולקרקע. מרשם פליטת והעברת כימיקלים יסייע להפחתת הזיהום הסביבתי בישראל וישמש נדבך מרכזי בקידום השקיפות". עוד הוסיף עו"ד ברכה כי הצ"ח חיונית לקידום מדיניות סביבתית המבוססת על מידע שלם ומהימן.

לדברי ח"כ חנין, יו"ר הוועדה המשותפת לסביבה ובריאות ויו"ר השדולה הסביבתית חברתית בכנסת : "הניסיון מלמד שחובות דיווחו סביבתיות משנות התנהגות של מפעלים מזהמים. שקיפות סביבתית היא כלי דמוקרטי ומכשיר מרכזי לגיוס הציבור לפעולה נגד זיהומים ומזהמים. החוק מטיל על הממשלה חובות פיקוח ממשיות ומעמיקות. התחמקות מדיווח תהיה עבירה פלילית ותגרור גם עיצומים כספיים מנהליים בשיעורים ניכרים. באימוץ החוק ישראל מצטרפת למועדון של מדינות מובילות שבהן קיימים סטנדרטים ראויים של דיווח ושקיפות סביבתיים".

"החוק משנה באופן יסודי את המצב הנוכחי שבו איננו יודעים מה נפלט לסביבתנו, מה מזהם את האוויר שאנחנו נושמים, את המים שאנחנו שותים ואת האדמה בה אנחנו מגדלים את מזוננו".

· עיקרי הצעת חוק PRTR:

· החוק יחייב את התעשיה וגורמים נוספים העוסקים בחומרים מסוכנים, לדווח למשרד להגנת הסביבה מדי שנה על פליטת חומרים מזהמים לאוויר, למים ולקרקע.

· כל אדם יוכל לגשת בחינם למאגר המידע הממוחשב ולעיין בנתונים המדווחים.

· הנתונים במערכת יוכלו "להדליק נורות אדומות" אודות פליטה מסוכנת של מזהמים.

· המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ורשויות נוספות יקבלו מידע סביבתי חשוב שעד היום לא היה בפניהם, וישתמשו בו לקידום מדיניות לצמצום הפגיעה בסביבה ובבריאות.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS